ד"ר אריאל המרמן

מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות תרופתיות,

משרד הרופא הראשי, שירותי בריאות כללית