שירותי בריאות כללית מכריזה על קונקורס לניהול מח' עיניים ומח' פנימית א', מרכז רפואי סורוקה

תאריך פרסום המודעה: 12.05.2020

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: באר שבע

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים
מכריזה על הקונקורס לניהול המחלקות הבאות:

מס'         מחלקה                     בית חולים
807         עיניים                        סורוקה
808         פנימית א'                   סורוקה

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 26.06.2020

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
6. תמונת פספורט.
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.