ISCORT19 - הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לאונקלוגיה ורדיותרפיה

תאריך פרסום הארוע: 11.12.2018, 14:12
מיקום: מלון דן, אילת
מועד התחלה: 8 בינואר 2019, 09:00
מועד סיום: 12 בינואר 2019, 10:00