מפגש סופ"ש של החוג לאורואונקולוגיה

תאריך פרסום הארוע: 05.03.2018, 17:55
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 20 בדצמבר 2018, 09:00
מועד סיום: 22 בדצמבר 2018, 10:00

בחסות חברות ASTELLAS - BMS