סרטן קיבה 16.05.2024

איזה טיפול קו שלישי מועדף לסרטן קיבה מתקדם?

במחקר נמצא כי מעכבי נקודות מקרה אימוניות מהוות טיפול קו שלישי מועדף עבור סרטן קיבה מתקדם ללא מעורבות קשריות צפקיות | עבור שאתות ללא ביטוי קולטני PD-L1, עדיפה כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

מעכבי נקודות בקרה אימוניות (Immune Checkpoint Inhibitors - ICI) או כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן נמצאים בשימוש תדיר עבור נבדקים עם סרטן קיבה מקומי מתקדם או גרורתי מתקדם (Advanced Gastric Cancer - AGC) שאינו בר-ניתוח, אשר כשלו עם טיפול קו שני עם פקליטקסל וראמוצירומאב. מטרת מחקר זה היתה להשוות את היעילות של טיפול עם ICI או כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן כטיפול קו שלישי עבור AGC.

במחקר רטרוספקטיבי זה נכללו נבדקים עם AGC מ-17 מוסדות בקוריאה, אשר החלו טיפול קו-שלישי בין התאריכים יוני 2019- יוני 2021. בקבוצת ICI נכללו נבדקים אשר טופלו עם ניבולומאב או פמברוליזומאב וקבוצת הנבדקים שטופלו עם כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן כללו נבדקים שנטלו אירינוטקאן או FOLFIRIי(5-fluorouracil, Leucovorin, Irinotecan).

במחקר נכללו 363 נבדקים (129 נבדקים בקבוצת ICI ו-234 בקבוצת כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן). תוצאות המחקר הדגימו כי משך חציוני של שרידות ללא התקדמות המחלה עמד על 2.3 ו-2.9 חודשים בקבוצת ICI לעומת כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן, בהתאמה (p=0.802).

משך חציוני של השרידות הכוללת עמד על 5.5 ו-6 חודשים בהתאמה (p=0.786). עבור כלל הנבדקים שנכללו במחקר הודגם כי ירידה במשקל, הימצאות גרורות צפקיות, ירידה ברמות בסרום של נתרן או אלבומין ומשך קצר של טיפול עם טיפול קו שני נמצא קשור לשרידות כוללת (Overall Survival - OS) ירודה (p<0.05).

טיפול עם ICI הדגים OS ארוך יותר באופן משמעותי בהשוואה לטיפול עם כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן עבור נבדקים ללא גרורות צפקיות. לעומת זאת, טיפול עם ICI הדגים OS קצר יותר עבור נבדקים עם שאת שלא מבטאת קולטני PD-L1, בהשוואה לנבדקים שטופלו עם כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן.

מסקנת החוקרים היתה כי אין הבדל מובהק בתוצאי השרידות של נבדקים עם AGC שקיבלו טיפול קו שלישי של ICI לעומת כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן. טיפול עם ICI עשוי להיות עדיף עבור נבדקים ללא גרורות צפקיות. כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן עדיפה מעט עבור נבדקים עם גידולים שאינם מבטאים קולטני PD-L1.

מקור:

Lim, S.H., Lee, KW., Kim, JJ. et al. Real-world outcomes of third-line immune checkpoint inhibitors versus irinotecan-based chemotherapy in patients with advanced gastric cancer: a Korean, multicenter study (KCSG ST22-06). BMC Cancer 24, 252 (2024). https://doi.org/10.1186/s12885-024-11972-w

נושאים קשורים:  סרטן קיבה מתקדם,  מעכבי נקודות בקרה אימוניות,  כימותרפיה מבוססת אירינוטקאן,  גרורות צפקיות,  קולטני PD-L1,  שרידות
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו