סרטן ריאות 16.04.2024

נוכחות PD-L-1/2 בסרטן ריאות משפיעה על שרידות כוללת

ביטוי של אחד או שני החלבונים PD-L1 ו-PD-L2 בגידולי ריאה מתקדמים מסוג small cell נקשר לשרידות כוללת טובה יותר, ללא תלות במאפיינים פרוגנוסטיים נוספים

סרטן ריאות (אילוסטרציה)

EHHO ביטוי משתנה של PD-L1י(Programmed death-ligand 1) בגידולי ריאה מתקדמים מסוג small-cellי(extensive-stage small-cell lung cancer - ES-SCLC), ואילו המידע על נוכחות של PD-L2 בגידולים אלה לוקה בחסר. הערך הפרוגנוסטי של סמנים אלה לא מובן דיו. מטרת מחקר זה היתה לנסות ולגבור על פערי מידע אלה.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה נכללו מטופלים ממוצא דני עם אבחנה היסטולוגית של ES-SCLC אשר קיבלו טיפול כמקובל וטרם החלו טיפול אימוני. רמת הביטוי של חלבוני PD-L1 ו-PD-L2 נקבעה בעזרת אימונוהיסטוכימיה (Immunohistochemistry - IHC) בעזרת מערך PD-L1 IHC 22C3 של pharmDx ומערך PD-L2 IHC המבוססים על נוגדנים חד-שבטיים ממקור עכבר.

ציון חיוביות משולב (Combined Positive Score - CPS) של 1 ומעלה נקבע לצורך אישוש נוכחות הקולטנים. עקומות קפלן-מאייר ומודלים לסיכונים יחסיים על שם COX בוצעו על מנת להעריך את הקשר בין ביטוי חלבוני PD-L1 ו-PD-L2 לבין שרידות כוללת (Overall Survival - OS).

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 80 הנבדקים שנכללו במחקר, 31% (n=25) הדגימו נוכחות של PD-L1 ו-36% (n=29) הדגימו נוכחות של PD-L2. בסך הכל 85% (n=68) הדגימו מתאם בין נוכחות PD-L1/PD-L2; כאשר 26% (n=21) הדגימו נוכחות של שני החלבונים (CPS≥1) ו-59% (n=47) לא הדגימו נוכחות של אף אחד מהחלבונים (CPS<1).

נוכחות של PD-L1 או PD-L2 הדגימה OS ארוך יותר (יחס סיכונים לא מתוקנן של 0.35, רווח בר-סמך של 95%, 0.21-0.61 ושל 0.5, רווח בר-סמך של 95%, 0.31-0.82; בהתאמה), ומתאם זה נותר בעינו גם לאחר תקנון עבור מספר מאפיינים פרוגנוסטיים ידועים (יחס סיכונים של 0.41, רווח בר-סמך של 95%, 0.22-0.75 ושל 0.44, רווח בר-סמך של 95%, 0.25-0.79; בהתאמה).

כאשר החוקרים העריכו OS בנבדקים עם נוכחות מקבילה של שני החלבונים, יחס הסיכונים המתוקנן והבלתי מתוקנן עבור נוכחות שני החלבונים, לעומת היעדר נוכחות של שני החלבונים, היה זהה לשל נבדקים עם נוכחות של כל אחד מהחלבונים בנפרד (יחס סיכונים לא מתוקנן של 0.36, רווח בר-סמך של 95%, 0.2-0.64; יחס סיכונים מתוקנן של 0.36, רווח בר-סמך של 95%, 0.18-0.73).

מסקנת החוקרים היתה כי נוכחות של PD-L1 או PD-L2 נצפתה עבור כשליש מהנבדקים עם ES-SCLC, עם שיעורי חפיפה משמעותיים. נבדקים עם נוכחות של PD-L1 ו-PD-L2, יחד או בנפרד, הדגימו OS ארוך יותר, ללא תלות במאפיינים פרוגנוסטיים נוספים.

מקור:

Front. Oncol., 09 January 2024 Sec. Thoracic Oncology Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1225820

נושאים קשורים:  סרטן ריאות מתקדם small cell,  שרידות כוללת,  מאפיינים פרוגנוסטיים,  PD-L1,  PD-L2
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו