הודעות 16.04.2024

ברכות לפרופ' אלונה זר מרמב"ם

לקבלת תואר פרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה בטכניון

תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו