ISCORT22 25.10.2021

ISCORT 2022 - פתיחת מערכת תקצירים לכנס השנתי‎‎

11-15 בינואר 2022 | מלון דן, אילת

חברי האיגוד האונקולוגי היקרים,

לאחר עיכובים רבים, פנדמיה אחת ומספר גלים אנו חוזרים להיפגש. העולם חווה טלטלות רבות אך האונקולוגיה אינה עוצרת. כינוס ISCORT 22 של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, יתקיים בשנה הבאה בין התאריכים 11-15 בינואר 2022 במלון דן אילת. הכנס יתנהל כנדרש ע"פ תקנות משרד הבריאות העדכניות לתאריך הכינוס.

לאור העושר הרב בכנסים מקצועיים המתנהלים בכל חוג, הכנס השנה יתרכז בנושאים רחבים חותכי תחומים ובלמידתם לעומק. נגע כמובן בעדכונים החדשים בכל תחום וכן בגישת הטיפול המולטידיסיפלינרית. אנו מקווים בכנס לתת במה רחבה ככל שניתן למגוון המרצים המצויינים שיש בארץ ולהביא אותם לקדמת הבמה. מקצוע האונקולוגיה כמו גם ההתמחות עוברים תהפוכות ונקיים דיונים סוערים בנושא תוך מתן מקום לכל המעוניין להביע דעתו. נוכחות כולכם חשובה.

הוועדה המדעית, שבראשה יעמוד השנה פרופ' אבישי סלע, ממתינה קבל מכם תקצירים של עבודות מקוריות בתחומי האונקולוגיה הרפואית, הקרינה ומדעי הבסיס. תבחרנה להצגה העבודות המצטיינות, יבחר מרצה מצטיין ויוענקו שתי מלגות מחקר שיוקדשו הפעם לעבודות קליניות רב מרכזיות, כולל רטרוספקטיביות. כמו כן, במסגרת הכנס יוענקו פרסים למאמרים מצטיינים שפורסמו על ידי חברי האיגוד.

אתר התקצירים יפתח להגשות עד ה-1.12.21 דרך אתר האיגוד.

למערכת התקצירים, לחץ/י כאן

מצפים ללמידה ודיונים פורים ובעיקר לראות את כולכם

בברכה,
ד"ר רוית גבע, נשיאת הכינוס
פרופ' יאיר בר, מזכיר הכינוס
ד"ר עמיחי מאירוביץ, נציג רדיותרפיה

הוועדה המדעית
פרופ' אבישי סלע, יו"ר הוועדה המדעית, פרופ' דני אדרקה, פרופ' אירית בן-אהרון, דר' איתן בן-עמי, דר' מאיה גוטפריד, דר' מרק ויגודה, דר' אמיר זוננבליק, דר' נירית ירום, דר' יעקוב לורנס, פרופ' גל מרקל, פרופ' אהרון פופובצר, פרופ' ניר פלד, דר' קרן רובינוב ודר' לריסה ריבו.

הגשת תקצירים
סיכום עבודה מדעית שנעשתה על ידי או בפיקוח של חבר/ה האיגוד. עד 250 מילים (לא כולל כותרת ורשימת מחברים). התקציר יכלול 4 תת פרקים: מבוא/ רקע, שיטות, תוצאות, מסקנות. ניתן לכלול טבלה בתקציר, ספירת המילים תכלול את הטבלה. לא ניתן להגיש איורים במסגרת התקציר.

הצעות מחקר
החוקר הראשי צריך להיות חבר האיגוד.
הצעת מחקר ישפטו לפי (1) מקוריות וחדשנות (2) היתכנות (3) שיתוף פעולה בין מספר מרכזים רפואיים (ככל שיכללו יותר מרכזים יעלו סיכויי ההצעה להתקבל).
ההצעה המוגשת צריכה לכלול את המרכיבים הבאים: תקציר (עד 250 מילים), רקע מדעי, היפותזת המחקר, מטרות המחקר, תוכנית המחקר, ותוצאות ראשוניות (אם יש).
תקציב המחקר לא יכול לכלול שכר לחוקר הראשי, יכול לכלול תמיכה סטטיסטית, העסקת עוזר/ת מחקר ואיסוף נתונים מרכזי על ידי ארגון המחקר של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה.
היקף ההצעה עד 3 עמודים בפונט בגודל 11, שוליים של 2.5 סמ׳ מכל צד, לא כולל ביליוגרפיה ותקציר.

מאמר מצטיין
מאמרים שהחבר האיגוד הינו מחבר ראשון או אחרון בהם.

נושאים קשורים:  ISCORT22
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות