נושא mCRC בחסות חברת Merck 10.10.2021

שוני אתני בבדיקות והשתתפות בניסויים קליניים במטופלים עם סרטן קולורקטאלי גרורתי

חוקרים מצאו כי קיימים הבדלים אתניים בביצוע בדיקות לאיתור ביומרקרים בסרטן קולורקטאלי גרורתי

במערכת הבריאות ייתכן וקיים שוני אתני בהמון רמות שונות. באונקולוגיה, ישנו מידע מועט מאוד אודות השוני האתני בבדיקות לאיתור ביומרקרים והשתתפות בניסויים קליניים בקרב מטופלים עם סרטן קולורקטאלי גרורתי. מחקר זה תוכנן על מנת לחקור את השוני האתני בבדיקות מקיפות של ביומרקרים והשתתפות בניסויים קליניים בארה"ב באמצעות מאגר מידע של העולם האמיתי.

מחקר זה היה מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי אשר השתמש בתיקים רפואיים של ה-Flatiron Health, בהם נכלל מידע רציף אודות מטופלים עם סרטן קולורקטאלי גרורתי. קריטריונים להשתתפות במחקר כללו הוכחה לקבלת טיפול סיסטמי בין 1 בינואר 2017 וה-30 לאוקטובר 2020 ומטופלים שהיו בחיים למשך 120 ימים לפחות לאחר קבלת אבחנה של גרורות. ניתוחים לא מתוקננים שימשו את החוקרים על מנת להעריך את ההבדלים בבדיקות לאיתור ביומרקרים והשתתפות בניסויים קליניים בין לבנים ושחורים. רגרסיות מתוקננות הכילו את כל משתני הבסיס כמשתנים ברגרסיה. מידע זה הוא מידע בו נמחקו הזהויות של המטופלים ולכן אינו נופל תחת ההגדרה של ניסויים בבני אדם בהתאם ל-US Code of Federal Regulations (45 CFR Part 46).

במסגרת המחקר נמצאו מתאימים 7,879 מטופלים אשר מתוכם 4,803 (61.0%) היו לבנים ו-838 (10.6%) היו שחורים. תוצאות המחקר הדגימו כי בדיקות מקיפות באמצעות (NGS) Next Generation Sequencing בוצעו ל-51.6% ו-41.8% מהמטופלים הלבנים והשחורים, בהתאמה (p<0.0001). לעומת זאת, לא נמצא הבדל מובהק בהשתתפות בניסויים קליניים בכל קווי הטיפול (2.9% מהלבנים ו-2.9% מהשחורים). בנוסף, נמצא כי היה קשר מובהק סטטיסטית בין בדיקות באמצעות NGS והשתתפות בניסויים קליניים (p<0.0001), עם זאת, מוצא אתני לא נמצא כגורם מתווך בקשר זה ברגרסיה מתוקננת. כמו כן, לא נמצא הבדל בפרופורציה של המטופלים אשר קיבלו טיפול מולקולרי מכוון (11.9% ו-9.7% מהלבנים והשחורים, בהתאמה; p=0.06). הטיפול הנפוץ ביותר כקו ראשון היה פולפוקס (FOLFOX) ובווסיזומאב (34.3% לבנים ו-40.5% שחורים), יתר הטיפולים הגיעו עד הבדל של 2% בין הקבוצות האתניות השונות. בשתי אוכלוסיות המחקר נמצא כי טיפולים מוכוונים היו בשימוש בפחות מ-7.4% מהמטופלים.

במחקר זה נמצא כי במאגר המידע קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין לבנים ושחורים בביצוע בדיקות באמצעות NGS. הקשר המובהק בין ביצוע בדיקות באמצעות NGS והשתתפות בניוסיים קליניים לא היה מתווך באמצעות מוצא אתני בשום שלב במחקר. עם זאת, ניתוחים תיאוריים מעידים על כך שניתוח מתמשך לפי קו הטיפול ושקלול התזמון של הבדיקה יכולים לסייע לכמת בצורה טובה יותר את הקשר הזה. ייתכן ומידע זה לא יכול להשליך על כלל האוכלוסייה בארה"ב שכן כלל המידע נאסף ממטופלים ממאגר מידע יחיד אשר מוגבל למוסדות אשר משתמשים במערכת התיקים הרפואיים הממוחשבים הזו.

מקור: 

Hess L. et al. Journal of Clinical Oncology (2021).

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן קולורקטלי,  גרורות,  מוצא אתני