נושא mCRC בחסות חברת Merck 10.10.2021

העלות של סטוקסימאב ופולפירי בהשוואה לפניטומומאב ופולפוקס בסרטן קולורקטאלי גרורתי

טיפול עם סטוקסימאב מביא לחיסכון עלויות בכל תרחיש אלטרנטיבי בהשוואה לפניטומומאב

ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל עדיין מהנמוכות בעולם המערבי (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להשוות את העלות של מתן טיפול קו ראשון אחת לשבועיים עם סטוקסימאב ופולפירי (FOLFIRI) או פניטומומאב ופולפוקס (FOLFOX) במטופלים עם סרטן קולורקטאלי גרורתי ו-KRAS זן הבר בארה"ב. את ההשוואה ביצעו החוקרים במשקלי גוף שונים ושטחי פני גוף שונים.

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים ניתוח מזעור עלויות (cost minimization analysis) על מנת להעריך את הבדל העלויות פר מטופל בטיפול עם סטוקסימאב ופולפירי בהשוואה פניטומומאב ופולפוקס. במסגרת הניתוח הוערכו העלויות המשוערות של בדיקת מוטציה ב-RAS, טיפולים מקדימים, רכישת תרופות, טיפול בתגובות לעירויים, טיפול תומך ומתן טיפול אחת לשבועיים עם כימותרפיה, סטוקסימאב (500 מ"ג למ"ר) ופניטומומאב (6 מ"ג לק"ג) על פני 43 שבועות (הזמן החציוני ללא התקדמות המחלה). על מנת לחשב את המינון והעלויות, אספו החוקרים מידע אודות הגובה והמשקל של מטופלים ממאגר מידע מסוג העלמת זהות המבוסס על תיקים רפואיים של מטופלים (7,669 משתתפים; ינואר 2013 עד אוקטובר 2020). ניתוח מקרה הבסיס כלל את המשקל הממוצע ואת שטח פני הגוף הממוצע של כלל העוקבה (82.04 ק"ג; 1.92 מ"ר). תרחישים משתנים התבססו על 88.13 ק"ג ו-2.03 מ"ר (ב-4,477 זכרים) ו-73.43 ק"ג ו-1.76 מ"ר (ב-3,192 נשים).

תוצאות המחקר הדגימו כי עבור מקרה הבסיס, עלות הטיפול הכולל עמדה על 167,853$ לטיפול עם סטוקסימאב ופולפירי ו-168,254$ לטיפול עם פניטומומאב ופולפוקס. החיסכון פר מטופל עמד על 400$. בתרחישים החלופיים נמצא כי חיסכון העלויות עבור הטיפול הכולל עם סטוקסימאב בגברים עמד על 15,138$ ו-15,004$ בנשים. עוד נמצא כי חסכון העלויות נבע כתוצאה מהורדת עלויות רכישת התרופה (14,833$ בגברים ו-14,854$ בנשים) ועוד 440$ חסכון במתן הטיפול עם סטוקסימאב בהשוואה לפניטומומאב. חסכון העלויות של טיפול בתגובות לעירויים (353$) היה דומה בכל התרחישים השונים.

למחקר זה מגבלות כיוון שאין השוואות ראש בראש בין טיפול עם סטוקסימאב וטיפול עם פניטומומאב כטיפולים קו ראשון. כתוצאה מכך, בוצעו הנחות אודות דמיון ביעילות והבטיחות של שני הטיפולים בהתבסס על ניתוח על שבוצע בניסוי ה-ASPECCT. בנוסף, מודל זה לא בחן ציר זמן לאורך כל תקופת החיים. עוד ציינו החוקרים כי לא נלקחו בחשבון עלויות של טיפול בתופעות לוואי למעט תגובות לעירויים.

לסיכום, טיפול אחת לשבועיים עם סטוקסימאב ופולפירי מציע חיסכון עלויות בהשוואה לטיפול עם פניטומומאב ופולפוקס כטיפול קו ראשון במטופלים עם סרטן קולורקטאלי גרורתי KRAS זן הבר. את הבדלי העלויות ניתן היה לראות בכל האוכלוסיות ללא תלות בשטח פני הגוף או משקל, הן בגברים והן בנשים.

מקור: 

Gathirua-Mwangi W. et al. Journal of Medical Economics (2021). https://doi.org/10.1080/13696998.2021.1982181

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן קולורקטלי,  גרורות,  סטוקסימאב,  פניטומומאב