הודעות 04.10.2021

קיצור תורנויות מתמחים‎‎

האיגוד לא חולק על הצורך בקיצור שעות התורנות של מתמחים, אך יש לנו מספר עקרונות שאנו חושבים שלא ניתן יהיה ליישם את המתווה ללא שמירה עליהם

משבר המתמחים
משבר המתמחים

חברי האיגוד שלום,

בעשור האחרון שרי הכלכלה אישרו באופן תקופתי את היתרי ההעסקה של מתמחים בהיקף שעד 26 שעות. שרת הכלכלה הנוכחית, קרי חברת הכנסת אורנה ברביבאי, הודיעה שאין בכוונתה לחתום שוב על היתר שכזה, ובסוף השבוע האחרון פרסמה טיוטה להיתר העסקה של מתמחים במתווה חדש. על פי המתווה ב-10 בתי חולים בפריפריה יועסקו מתמחים בתורנויות באורך 16+2 שעות, וכפי הנראה הדבר יוחל גם על המחלקות הפנימיות והמלרדים בכלל בתי החולים. נכון לעת הזו, לטובת המתווה החדש מוקצה מספר מינימלי ולא ריאלי של תקנים נוספים, וצוות בין משרדי אמור לבחון בשנה הקרובה יישום היתר במתווה החדש לכלל המתמחים בבתי החולים בכלל המחלקות.

המתווה שהוצג טרם זכה לאישור משרד הבריאות, ואף הר"י טרם העבירו אישור רשמי. האיגוד לא חולק על הצורך בקיצור שעות התורנות של מתמחים, אך יש לנו מספר עקרונות שאנו חושבים שלא ניתן יהיה ליישם את המתווה ללא שמירה עליהם.

מצ"ב לעיונכם המכתב שהופץ למקבלי ההחלטות הרלוונטיים מטעם האיגוד.

גיל בר-סלע
יו"ר האיגוד

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות