הודעות 09.09.2021

אגרת לשנה החדשה‎‎

סיכום השנה הקודמת של עבודת האיגוד ומידע על התוכניות לשנה המתחילה

מכתב (אילוסטרציה)
מכתב (אילוסטרציה)

לכל חברי האיגוד שלום רב,

בפתחה של שנה חדשה, רצינו כוועד האיגוד, להתחיל במסורת חדשה של סיכום השנה הקודמת של עבודת האיגוד ולתת מידע על התוכניות לשנה המתחילה.

שנה נוספת של עיסוק במגפת הקורונה מסיטה את המיקוד של מערכת הבריאות וכלל הציבור מהטיפול במחלת הסרטן, אשר עדיין מהווה את סיבת המוות הראשונה בעולם המערבי. כאיגוד נדרשנו למספר שאלות מקצועיות הנוגעות למחלה ולחיסונים, אך בוודאי שכציבור רופאים העוסקים באונקולוגיה איננו עומדים במוקד האירוע העולמי.

ועדת הסל, בראשות ד"ר אלונה זר, הציגה את עמדת האיגוד והמועצה הלאומית בנושא תעדוף התרופות האונקולוגיות לשנה הבאה. כחלק מעבודת הוועדה והחוגים שונו הקריטריונים להערכה, כך שישקפו לצד מדדים אובייקטיבים ליעילות הטיפול, גם הערות מקצועיות אשר ישרתו את חברי וועדת הסל הכללית בבואם להחליט על התרופות בסל. עבודת הוועדה זכתה לתשבחות רבות מצוות משרד הבריאות אשר עוסק בנושא.

בנושא הוראת מתמחים, בוצעה סדרת הרצאות של מומחי האיגוד במסגרת ביה"ס לאונקולוגיה אשר התמקדו בחידושי הטיפול מהכנסים הווירטואליים הגדולים שהיו בשנה החולפת. ברצוני להודות לד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי על ריכוז נושא ההוראה. בנוסף, לקחנו על עצמנו משימה לשלב את ההוראה הווירטואלית עם הקורס המתקיים, בניהולו של פרופ' ברוך ברנר בביה"ס ללימודי המשך של אוניברסיטת תל אביב, ולהרחיב את נושאי הלמידה, כך שתיווצר הוראה בנושאים בסיסיים באופן מכוונן ויינתן קרדיט אקדמי למרצים.

אנחנו עוסקים רבות בהקמת רשות מחקר עצמאית של האיגוד. רשות המחקר תנוהל במסגרת עמותה, אשר כבר הוגשה לרשם העמותות ואנו בהליכי אישור תקנון העמותה, כולל אופן בחירת הוועד המנהל. ההליך בהובלתה של ד"ר רוית גבע מתקדם במהירות ויוצג במסגרת ישיבות המליאה המתוכננות. לצד יצירת העמותה גם התקשרנו לחברת דואליטי, העוסקת בטכנולוגיה של הצפנת נתונים בנקודות הקצה (ולא בענן), דבר שיאפשר מחקרים רב מרכזיים, תוך שיתוף ידע ייעודי למחקר בלבד ואיסוף נתונים רחב על ידי המכונים השונים.

ועד האיגוד, בעזרת יועצים רבים מתוך חברי האיגוד מתקדמים ביצירת "מודל הפעלה למכון אונקולוגי" אשר יעסוק בתקינה של רופאים וצוות פארא-רפואי, תפוקות וקשרי עבודה בין המקצועות השונים בתוך התחום האונקולוגי ומקצועות נוספים בבתי החולים. המסמך יהווה בסיס לדיון עם משרדי הבריאות והאוצר, קופות החולים וגורמים נוספים במערכת הבריאות. ההליך מתוכנן להמשך בשנה הקרובה ויוצג בפירוט במליאה בינואר.

בהתאם לבקשת ההסתדרות הרפואית הוקמו שתי וועדות אשר עוסקות בבניית תוכנית התמחות מבוססת מדדים. הוועדה בנושא אונקולוגיה רפואית, בראשותו של פרופ. ברוך ברנר עוסקת בבניית המדדים הנדרשים לתוכנית התמחות מלאה באונקולוגיה רפואית והתמחות מקוצרת של 3.5 שנים למומחים בפנימית. הוועדה בנושא הרדיותרפיה בראשות ד"ר אלי ספיר עוסקת בתחום המקביל. הוועדות ינהלו דיאלוג על מנת לייצר אחידות בנושאים משותפים לשני כיווני ההתמחות והידע הנדרש בתחום המשני (הידע בקרינה לרופא מדיקל ולהפך). הוועדות אמורות להגיש את התוכנית בחודש מרץ 2022.

הנושא האחרון הוא יצירת תקנון חדש לאיגוד. התקנון עוסק בהגדרות סוגי החברים השונים באיגוד וזכויות וחובות של כל סוג חבר. הגדרת הוועד, החוגים, הוועדות השונות וקביעת זמנים מוגדרים בהם ניתן לכהן בכל תפקיד. אנו מקווים ליצור בהירות רבה יותר בנושא ולאפשר חילופי דורות, מגוון גישות ותנועה רבה יותר בתוך התפקידים השונים באיגוד. מבחינת התהליך - מתוכננת הצגה ראשונית של התקנון במליאה וירטואלית בסוף אוקטובר ולאחר מכן יופץ לחברים להערות. השלב הבא יהיה אישור של ההסתדרות הרפואית ולאחר מכן יועלה להצבעה במליאה בינואר.

בברכת שנה טובה, מלאה בעשיה ברוכה

גיל בר-סלע

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות