הודעות 08.08.2021

מתן מנה שלישית של חיסון לקורונה בחולים אונקולוגיים

ועדה "אד הוק" מטעם האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

חיסון (צילום: אילוסטרציה)

חברי הועדה: פרופ' גל מרקל – יו"ר; ד"ר רוית גבע – חברה ונציגת האיגוד; פרופ' עירית בן-אהרון – חברה; פרופ' דנה וולף – חברה; פרופ' סלומון שטמר – חבר; ד"ר עינת שחם-שמואלי – חברה

מבוא

הטיפול בחולים אונקולוגיים לאורך תקופת מגפת הקורונה מעלה לעיתים סוגיות יחודיות הנוגעות לחולים האונקולוגיים, בהשוואה לכלל האוכלוסייה ולחולים במחלות אחרות. לאור זאת, מינה האיגוד האונקולוגי ועדה מטעמו שתעסוק בנושא על פי הצורך ובהתאם לדרישות העולות מצד הציבור ומשרד הבריאות.

התובנות של הוועדה ומסקנותיה שעסקו במתן חיסון שלישי לחולים אונקולוגיים פעילים מובאות להלן.

הערות כלליות

 1. ההמלצות הן על סמך הידע המוגבל שבידינו והניסיון הקליני שקיים עד כה בלבד.
 2. התגובה הסרולוגית בחולים האונקולוגיים המקבלים 2 חיסונים גם תוך כדי טיפולים פעילים נמצאה נאותה בכ-90% מהחולים, אם כי רמת הנוגדנים היתה נמוכה בהשוואה לבריאים.
 3. ניתוח של המידע מ-5 מרכזים רפואיים בארץ של 97 חולים שלא פיתחו נוגדנים (דהיינו: seronegative) לא הדגים קורלציה מובהקת עם גורמים רבים שנבדקו לרבות: גיל, מין, סוג מחלה, שלב מחלה וסוג טיפול. כן נמצאה קורלציה עם תחלואה נלווית שאינה אונקולוגית כגון סוכרת. לפיכך, לא ניתן לגזור מסקנות אופרטיביות.
 4. הנתונים לעיל אינם משקפים באופן מדויק את המצב הקיים כעת, משום שחלק ניכר מהחולים האונקולוגיים שמקבלים כיום את הטיפול האונקולוגי, כבר חוסנו טרם האבחנה והטיפול.
 5. יש דעיכה של החסינות בכלל האוכלוסייה באופן תלוי-זמן מהחיסון השני.
 6. הסרולוגיה נמצאת בקורלציה להגנה, אך אין בנמצא סף ברור שמגדיר הגנה. כמו כן, ישנן מתודולוגיות מדידה שונות. אותו הדבר אמור גם לגבי מדידת כייל מנטרלים.
 7. כבר הוחלט על ידי משרד הבריאות לחסן את כלל האוכלוסייה מגיל 60 בטווח של 5 חודשים לפחות מהחיסון השני.

סיכום

החולים האונקולוגיים לרבות אלו הנמצאים תחת טיפולים פעילים הם בעלי יכולת פיתוח חסינות מספקת בתגובה לחיסונים.

המלצות

 1. מתן חיסון שלישי לחולים האונקולוגיים בדיוק על פי ההמלצות של משרד הבריאות עבור האוכלוסייה הכללית.
 2. חוזרים על ההמלצה שהחולים האונקולוגיים שטרם התחסנו בחיסון ראשון ושני, יעשו כן.
 3. בשלב זה אין המלצה לבצע סיקור סרולוגיה לצורך קבלת החלטות.
 4. חשוב להדגיש בפני המטופלים שאיננו יודעים מה מידת ההגנה של החיסון ובשום אופן החיסון איננו מחליף את הצורך מפני שמירה על אמצעי זהירות ובראשם עטיית מסכות בחללים סגורים.
 5. חשוב להדגיש בפני המטופלים את החשיבות שבחיסון בני המשפחה הקרובים על פי ההנחיות של משרד הבריאות.
 6. ההמלצה של משרד הבריאות לחיסון בני 60 ומעלה כוללת גם את החולים האונקולוגיים מעל גיל 60, ללא מגבלות כלשהן לקבוצת חולים ספציפית.
נושאים קשורים:  הודעות
תגובות