הודעות 20.07.2021

הצהרת הועד לגבי חוג הריאה

לאור ההתנהלות סביב הבחירות לראשי החוגים בכלל ובחוג ריאה בפרט נערכו מספר ישיבות ולהלן סיכום הוועד:

  1. קיים חוג ריאה אחד תחת האיגוד. בבחירות האחרונות נבחרה ד"ר אליזבטה דודניק כראשת החוג ועל כן מייצגת את החוג בכל פעילות המתבצעת תחת ומטעם האיגוד. פעילות חוג (כל חוג) תחת האיגוד כוללת בין השאר – תעדוף תרופות, כנסים מדעיים ופעילות אקדמית.
  2. הועד תומך בקידום המחקר האונקולוגי בארץ ופועל להקים עמותה שתפקידה לעזור בקידום מחקרים רב מרכזיים תוך התגברות על הקשיים התפעוליים השונים. המודל יוצג לראשי החוגים בפרט ולחברי האיגוד ככלל במסגרת מליאה.
  3. פעילות מחקרית באשר היא, הינה פעילות חופשית ואינה קשורה או מחויבת להתנהל תחת חוג או תחת האיגוד. ככלל, כל התארגנות למחקר היא מבורכת אם כי תמיכת העמותה תתאפשר לחברי האיגוד בלבד.
  4. קידום הפעילות המחקרית האונקולוגית הרב מרכזית בארץ חשובה והוועד מעודד שיתוף פעולה בין המומחים השונים בארץ.

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות