הודעות 11.07.2021

דירוג תרופות לסל

בשבוע שעבר התקיימה פגישה ראשונה של חברי ועדת האיגוד לדירוג תרופות לסל. להלן מסקנות הפגישה

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה משמעותית במספר התרופות האונקולוגיות המוגשות לרישום בישראל ולוועדת הסל, ובמקביל לתהליכי רישום מהירים של תרופות על בסיס מחקרי פאזה 1-2, ולכן עבודת הדירוג והנמקתו הופכת למורכבת הרבה יותר.

בשבוע שעבר התקיימה פגישה ראשונה של חברי ועדת האיגוד לדירוג תרופות לסל. הפגישה התקיימה יחד עם גב' טל מורגנשטרן ממשרד הבריאות ופרופ' גיל בר סלע על מנת ללבן ולהגדיר תהליכי עבודה ועל מנת להתאים את הדירוג לתנאים החדשים. להלן מסקנות הפגישה:

  1. דירוג האיגוד שיוגש למשרד הבריאות יכלול דירוג ESMO (כמו שהיה בשנים האחרונות), ודרגת המלצה של NCCN (ראו טבלה מצורפת)
  2. אין צורך לציין עבור התרופות דרגת חשיבות, מקובלות ותועלת קלינית. נושאים אלה המשקפים את דעת חברי החוג צרכים להיכנס לתוך הסעיף נימוקים לדירוג.
  3. משרד הבריאות מבקש לא להגדיר "תרופות ללא תוספת עלות" – זו הגדרה של הקופות ומשרד הבריאות ולא הגדרה מקצועית ולכן לא תוגשנה תרופות ברשימה נפרדת אלה הן תופענה ברשימה אחת. יחד עם זאת, תרופות שלהן יש חלופה טובה בסל צריכות לקבל דירוג נמוך יותר גם בהינתן תימוכין מחקרי חזק ליעילותן (המלצות ESMO או NCCN) ולכן יש להוסיף ציון בטבלת הדירוג – "חלופות בסל" (ראו טבלה). חשוב לציין שאם אכן תהיינה ללא תוספת עלות, הן תיכנסנה לסל.
  4. דירוג תרופות בציון גבוה המתבסס על מחקרים לא רנדומליים, או מחקרים בהם היעד אינו OS, יש חשיבות רבה לנימוקים המילוליים.
  5. משרד הבריאות מבקש שנוסיף מספר חולים משוער בשנה שיזדקקו לתרופה. הבקשה היא גם לכתוב את רציונל החישוב ככל שניתן כאחת ההערות בנימוקים לדירוג.
  6. להלן מבנה הטבלה שעל החוגים להגיש אחרי ההצבעות:

בברכה

חברי ועדת האיגוד לדירוג תרופות,
קרן רובינוב, יונתן כהן, עינת שחם-שמואלי, רינת ברנשטיין ואלונה זר

גיל בר-סלע יו"ר האיגוד

נושאים קשורים:  הודעות,  סל הבריאות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות