סרטן הריאות 10.12.2020

האפקט האנטי גידולי של עלי גויאבה על סרטן הריאות

חוקרים מצאו כי עלי גויאבה הם בעלי פוטנציאל תרפויטי בטיפול בסרטן הריאות דרך עיכוב מסלולי סיגנל סרטניים

גויאבה ידועה בתכונות ההיפוגליצמיות, אנטי ויראליות, אנטי בקטריאליות, נוגדות דלקת, נוגדות חמצון ונוגדות גידול. במחקר זה נבחנו טריטרפנואידים, ססקוויטרפנים ופלבנואידים בתור יעדים פוטנציאליים עבור המרכיבים של עלי גויאבה.

מטרת המחקר היתה לחשוף את המנגנון נוגד הגידול ולבנות את הרשת הפרמקולוגית של מרכיבי עלי הגויאבה וסרטן ריאות. נעשה חיפוש של יעדי המטרה הפוטנציאליים של מרכיבי עלי גויאבה במאגרי מידע גדולים וכן נעשה חיפוש של הגנים הגורמים למחלה במאגר GeneCards. כמו כן נסקרו היעדים המשותפים לתרופות ומחלות.

מפת רשת נבנתה על ידי תוכנת Cytoscape ונותחו מסלולי GO ו-KEGG. המקרים הקיימים נלמדו תוך שימוש במאגרי מידע מחקריים SystemsDock ומאגר מידע על גידולים cBioPortal. בין 66 המרכיבים הכימיים של עלי הגויאבה, 153 מהמטרות שלהם היו גנים של סרטן הריאות המעורבים במגוון מסלולי סיגנל כגון PI3K-Akt, בסרטן ריאות מסוג small cell ו-non small cell. נרשמה פעילות קשירה בין מרכיבי הליגנד ורצפטורים החלבוניים.

עלי הגויאבה עיכבו את הגידול דרך רשת גנים רגולטוריים וייתכן והם משחקים תפקיד משמעותי בטיפול ממוקד גנים. דרך רשת פרמקולוגית נמצא כי לעלי הגויאבה יש יעדים פוטנציאלים אשר נמצאים באינטראקציה עם מספר גידולים וכן היעדים הללו מווסתים את מסלולי הסיגנל של סרטנים רבים.

לסיכום, מחקר זה אימת בצורה ראשונית את הבסיס הפרמקולוגי והמנגנון של האפקט נוגד הגידולים של עלי גויאבה וכן סיפק את היסודות למחקר נוסף.

מקור:

Lirong Jiang et al. (2020). Arabian Journal of Chemistry. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.09.010

נושאים קשורים:  מחקרים,  עלי גויאבה,  נוגד גידול,  רשת פרמקלוגית,  סרטן הריאות
תגובות