סרטן ומחלת מעי דלקתית 14.05.2020

הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול של חולי סרטן תחת אימונותרפיה

האם חולי סרטן עם מחלת מעי דלקתית נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח תופעות לוואי במערכת העיכול בעקבות אימונותרפיה?

הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול בעקבות טיפול עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות בקרב מטופלים עם סרטן ומחלת מעי דלקתית (IBD – inflammatory bowel disease) טרם נבדק בצורה מקיפה. החוקרים אפיינו את תופעות הלוואי במערכת העיכול בקרב מטופלים עם IBD שטופלו עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות.

מדובר במחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי שכלל מטופלים עם תיעוד של IBD שטופלו עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות בין ינואר 2010 לפברואר 2019. החוקרים השתמשו בסלקציה לאחור (Backward selection) וברגרסיה לוגיסטית רב משתנית על מנת להעריך את הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול.

במחקר נכללו 102 מטופלים, מתוכם 17 קיבלו טיפול המכוון לאנטיגן-4 בתאים לימפוציטים מסוג T ציטוטוקסיים, ו-85 מטופלים קיבלו טיפול יחיד המכוונן ל-PD-1י(programmed cell death 1) או ללינגד שלו. מחצית מהמטופלים היו עם אבחנה של מחלת קרוהן ומחצית עם אבחנה של קוליטיס כיבית. החציון של הזמן מההתפרצות האחרונה של ה-IBD ועד לתחילת האימונותרפיה היה 5 שנים (טווח בין רבעוני: 3-12 שנים). בנוסף, 43 מטופלים במחקר לא קיבלו טיפול ל-IBD.

תוצאות המחקר הראו כי 42 מטופלים (41%) חוו תופעות לוואי במערכת העיכול לאחר תקופה עם חציון של 62 ימים (טווח בין רבעוני: 33-123 ימים), שיעור גבוה מהשיעור באוכלוסייה דומה ללא IBD שטופלה במרכזיים הרפואיים שהשתתפו במחקר (11%; P<0.001).

החוקרים מצאו כי תופעות הלוואי במערכת העיכול שהתרחשו בקרב מטופלים עם IBD כללו שלשולים בדרגה 3 או 4 (21 מטופלים, 21%). בנוסף, ארבעה מטופלים חוו נקב במעי הגס, כאשר שניים מהם נזקקו לניתוח. במהלך המחקר לא התרחשו מקרי תמותה בעקבות תופעות לוואי במערכת העיכול.

החוקרים מצאו באנליזה חד משתנית, אך לא באנליזה רב משתנית, כי טיפול המכוון לאנטיגן-4 בתאים לימפוציטים מסוג T ציטוטוקסיים קשור לסיכון מוגבר לתופעות לוואי במערכת העיכול (יחס הסיכויים: 3.19; רווח בר סמך 95%: 1.8-9.48; P=0.037 ויחס הסיכויים: 4.72 ; רווח בר סמך 95%: 0.95-23.53; P= 0.058, בהתאמה).

המסקנות שעלו מתוצאות המחקר היו כי קיום של IBD ברקע מעלה את הסיכון לתופעות לוואי קשות במערכת העיכול בקרב מטופלים שמקבלים טיפול עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות.

מקור: 

Abu-Sbeih, H. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,6.

נושאים קשורים:  מחלת מעי דלקתית,  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות,  תופעות לוואי,  מערכת העיכול,  שלשולים,  סרטן,  אימונותרפיה,  מחקרים
תגובות