הודעות 13.01.2020

מתן מענק לאיגוד האונקולוגי עבור פרוייקט או מחקר לשיפור תוצאים בסרטן ריאה

חברת אסטרהזניקה מציעה סכום חד פעמי שישמש למענק עבור פרוייקט מחקרי שמטרתו לשפר את התוצאים של סרטן הריאה בישראל

מחקר במעבדה (אילוסטרציה)
מחקר במעבדה (אילוסטרציה)

The Lung Ambition Alliance היא יוזמה עולמית של חברת אסטרהזנקה ששמה למטרה לשנות את מציאות סרטן הריאה, כאשר היעד הוא הכפלת אחוזי ההישרדות ל-5 שנים בקרב חולי סרטן ריאה לשנת 2025 ובהמשך הסרת המחלה מרשימת גורמי התמותה המובילים בעולם. שותפים ליוזמה IASLC (ארגון חקר סרטן הריאה), GLCC (קואליציית ארגוני חולי סרטן ריאה), ו-Guardant.

התוכנית עוסקת בארבע מישורים: מניעה, אבחון מוקדם, מיקסום הטיפול ושיפור איכות חיי המטופל ותמיכה בו.

בישראל, חברו חברת אסטרהזניקה ישראל והאיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, לקואליציה הפועלת לקידום תוכניות פעולה במספר מישורים, בהתאם לתוכני הגלובלית - מודעות ומניעה, אבחון מוקדם, טיפול במחלה, תמיכה בחולים.

במסגרת יוזמה זו ועל מנת להתקדם לעבר מטרת התוכנית מציעה אסטרהזניקה להעביר לאיגוד האונקולוגי סכום חד פעמי שישמש למענק עבור פרוייקט מחקרי שמטרתו לשפר את התוצאים של סרטן הריאה בישראל.

  • המענק יהיה על סך 100 אלף ש"ח שיועברו ע"י אסטרהזניקה לאיגוד ויוענק לפרוייקט אחד או לשני פרוייקטים (50 אלף ש"ח לכל אחד). שימוש בכספי המענק ייעשה אך ורק לטובת צרכי הפרוייקט
  • הפרוייקט יוכל להיות מחקר - קליני, מדעי, אפידמיולוגי או דיגיטלי
  • את הצעת הפרוייקט יש לשלוח עד ליום ה-8.02.2020 לתיבת דואר ייעודית שתקבע ע"י האיגוד
  • על הצעת הפרוייקט לכלול: נושא הפרוייקט, שמות החוקרים, רציונל, מטרות הפרוייקט, תיאור הפרוייקט המוצע, תקציב הפרוייקט (פירוט מקורות מימון נוספים אם ישנם), לוחות זמנים ותוצאה מתוכננת
  • על ההצעה להיות כתובה בשפה האנגלית
  • המענק יועבר לגוף רפואי (לא לאדם פרטי) ויינתן לצוות בו החוקר ראשי וחוקר משני רופאים מתמחים או מומחים עד 5 שנים מסיום התמחות
  • ההצעה\ות הזוכה\הזוכות ייבחרו ע"י ועדה מקצועית ובלתי תלויה שתקבע על ידי ועד האיגוד ותיוועץ גם עם מומחים בינ"ל בתחום מחו"ל wilmosh@bgu.ac.il
  • הוועדה תדון בקריטריונים הבאים: מקוריות, חדשנות, ייתכנות והשפעת תוצאות הפרוייקט על התוצאים בסרטן ריאה - אבחון מוקדם/שיפור הטיפול/הארכת הישרדות/שיפור איכות חיים/תמיכה בחולים. עדיפות למחקר רב מרכזי.
  • הוועדה תפרסם החלטתה לא ייאוחר מיום 8.03.2020
  • הזוכה\זוכים במענק יציגו תוצאות ראשוניות\תוצאות ביניים\תוצאות סופיות בכנס האיגוד האונקולוגי השנתי ISCORT 2021

בברכה,

אדוה ירדן
מנהלת רפואית אסטרהזניקה ישראל

עינת דותן
מנהלת רפואית, אונקולוגיה
אסטרהזניקה ישראל

ד"ר וילמוש מרמרשטיין
יו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות