סרטן הלבלב 14.11.2019

סיכון גבוה לסרטן הלבלב במטופלים עם מוטציה בתאי הנבט

אנשים עם מוטציות בגנים הקשורים לסרטן הלבלב מצויים בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן מסוג זה בהשוואה לאנשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן לבלב

אולטרסאונד של סרטן הלבלב. אילוסטרציה

המחקר הנוכחי השווה בין הסיכון להתפתחות ממאירות בלבלב בקרב מטופלים עם מוטציה בתאי הנבט בהשוואה למטופלים עם היסטוריה משפחתית וללא מוטציה בתאי נבט (סיכון משפחתי). המחקר בוצע בקרב מטופלים עם סיכון מוגבר לסרטן לבלב שהיו תחת מעקב.

במחקר נכללו 464 אנשים שסווגו בעלי סיכון גבוה לסרטן הלבלב במסגרת תוכנית הסקירה לסרטן לבלב בבית החולים ג'ונס הופקינס והיו תחת מעקב. מתוך 464, 119 היו בעלי מוטציה ידועה בתאי הנבט בגן הקשור לנטייה לסרטן הלבלב ו- 345 היו בעלי סיכון הקשור בהיסטוריה משפחתית הדורשת מעקב, אך ללא מוטציה ידועה בתאי נבט.

החוקרים השתמשו בריצוף הדור הבא על מנת לזהות מוטציות לא מוכרות בתאי נבט בקרב 345 המשתתפים בעלי ההיסטוריה המשפחתית. בהמשך, החוקרים השוו את ההתפתחות של סרטן לבלב, דיספלזיה בדרגה גבוהה או מאפיינים קליניים מדאיגים, תוך התאמה לתמותה מסיבות אחרות, בקרב כל הנשאים של המוטציות בתאי הנבט עם סיכון להתקדמות לסרטן בעוקבה ללא מוטציה בתאי הנבט.

מתוך 345 המטופלים שסווגו כבעלי סיכון משפחתי, 15 (4.3%) זוהו בעלי מוטציה, שלא נמצאה קודם לכן, המעלה את הסיכון לסרטן לבלב (שישה עם מוטציה ב-ATM, שניים ב-BRCA2, אחד ב-BRCA1, אחד ב-PALB2, אחד ב-TP53 ואחד ב-CPA1).

ההיארעות המצטברת של סרטן לבלב, דיספלזיה בדרגה גבוהה או מאפיינים מדאיגים בהדמיית לבלב הייתה גבוה באופן מובהק בקבוצה של המטופלים עם המוטציות בתאי הנבט (n=134) בהשוואה לקבוצה עם הסיכון המשפחתי (n=330 [יחס הסיכונים לסרטן הלבלב היה 2.85 ; רווח בר סמך 95%: 1.0-8.18, P= 0.05]).

החוקרים הסיקו כי ההיארעות המצטברת של סרטן הלבלב גבוהה יותר באופן מובהק בקרב מטופלים עם מוטציה ידועה בגנים הקשורים לנטייה לסרטן הלבלב, בהשוואה למטופלים עם היסטוריה משפחתית חזקה אך ללא מוטציה ידועה.

ביצוע בדיקות גנטיות בקרב מטופלים שעומדים בקריטריונים למעקב אחרי התפתחות סרטן לבלב על בסיס היסטוריה משפחתית עשוי לשפר את הזיהוי של המטופלים המצויים בסיכון גבוה יותר להתפתחות ממאירות.

מקור:

Abe, T. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,13.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן לבלב,  היסטוריה משפחתית,  מעקב,  מוטציה בתאי נבט,  סיכון מוגבר
תגובות