דלקת ושט אאוזינופילית 13.11.2019

האם בודזונייד עדיף על פלוטיקזון כטיפול ראשוני בדלקת ושט אאוזינופילית?

מחקר מבוקר ואקראי זה השווה בין שני טיפולים עם סטרואידים כטיפול ראשוני לדלקת ושט אאוזינופילית, מבחינת יעילות הטיפול ובטיחותו

טיפול מקומי עם סטרואידים בדלקת וושט אאוזינופילית כולל בליעת פלוטיקזון (Fluticasone) ממשאף רב-מנתי, או תכשיר של בודזונייד (Budesonide) פומי צמיג, אך שתי התרופות מעולם לא הושוו. מחקר זה העריך האם בודזונייד פומי צמיג יעיל יותר ביחס למשאף הרב-מנתי כטיפול ראשוני בחולי דלקת ושט אאוזינופילית.

מחקר זה היה בעל סמיות כפולה ומבוקר בעזרת שני סוגי אינבו. מטופלים שאובחנו לאחרונה בדלקת וושט אאוזינופילית הוקצו אקראית לשתי קבוצות של טיפול בן 8 שבועות.

הקבוצה הראשונה (56 משתתפים) טופלה עם בודזונייד פומי צמיג (1 מיליגרם/4 מיליליטר) פעמיים ביום, בתוספת של משאף אינבו (קבוצת OVB). הקבוצה השנייה (55 משתתפים) טופלה עם פלוטיקזון דרך משאף רב-מנתי (880 מיקרוגרם) פעמיים ביום, בתוספת של תכשיר אינבו צמיג (קבוצת MDI). התוצאים הראשיים נמדדו לאחר 8 שבועות הטיפול, והיו ספירת האאוזינופילים המירבית בשדה בעוצמה גבוהה במיקרוסקופ, וניקוד מתוקף בשאלון ייעודי להערכת הפרעת בליעה dysphagia symptom questionnaire [DSQ]).

תוצאים משניים כללו את חומרת המחלה לפי בדיקה אנדוסקופית (ניקוד ייעודי ומתוקף לחומרת דלקת ושט אאוזינופילית באנדוסקופיה), מידת התגובה הרקמתית לטיפול (עד 15 אאוזינופלים/שדה), ובטיחות הטיפול.

ניתוח הנתונים בוצע באוכלוסיה המיועדת לטיפול. נמצא שלמשתתפים היו ספירות שיא של אאוזינופילים במצבם הבסיסי עם ערכים של 73 ו-77 אאוזינופילים לשדה בקבוצות OVB ו-MDI, בהתאמה, וניקוד DSQ של 11 ו-8. ספירות האאוזינופילים לאחר הטיפול היו 15 ו-21 בקבוצות OVB ו-MDI, בהתאמה (P=0.31), כאשר 71% ו-64% מהמטופלים השיגו תגובה רקמתית לטיפול (P=0.38). תוצאות ניקוד DSQ היו 5 ו-4 ((P=0.70) בקבוצות OVB ו-MDI.

מגמות דומות נצפו בניקוד חומרת המחלה בבדיקה אנדוסקופית (2 לעומת 3, P=0.06). זיהום פטרייתי של הוושט על-ידי קנדידה התפתח ב-12% מהמטופלים מקבוצת OVB, וב-16% מהמטופלים מקבוצת MDI. פטרת הפה נצפתה ב-3% וב-2% מהמטופלים, בהתאמה.

החוקרים הסיקו שבמחקר האקראי והמבוקר שערכו, נמצא שטיפול ראשוני בדלקת ושט אאוזינופילית עם בודזונייד פומי צמיג או עם פלוטיקזון דרך משאף רב-מנתי הפיק ירידה מובהקת בספירות האאוזינופילים בוושט. בנוסף, הטיפול שיפר את תסמיני הקושי בבליעה ואת המאפיינים האנדוסקופיים של הוושט. עם זאת, בודזונייד לא הראה עדיפות על-פני פלוטיקזון, כך שכל אחד מהם הוא טיפול מתקבל על הדעת עבור דלקת ושט אאוזינופילית.

מקור:

Dellon, ES. et al. (2019). Gastroenterology. 157(1):65-73.e5

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)33555-3/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת וושט אאוזינופילית,  בודזונייד,  פלוטיקזון
תגובות