CGRP 11.09.2019

ארונומאב מצליחה להקל על מיגרנה היכן שטיפולים אחרים נכשלים

ארונומאב מהווה טיפול מונע יעיל בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה אפיזודית, שלא הגיבה לטיפולים קודמים

ניסוי פאזה 3 קליני חדש שפורסם ב- The Lancet הדגים כי הטיפול בארונומאב מקטין את מספר ימי המיגרנה אצל מטופלים שנכשלו על טיפולי מיגרנה פומיים רבים. ניסוי זה מראה כי טיפול המכוון נגד הקולטן ל-calcitonin gene-related peptideי(CGRP) יכול לספק אפשרות טיפול נסבלת ויעילה למטופלים עם מיגרנה אפיזודית שאינם מגיבים לטיפולים אחרים.

טיפול קונבנציונלי למיגרנה מורכב מתרופות שלא פותחו במיוחד עבור מיגרנה ובנוסף, היעילות והסבילות לטיפולים אלו הינה נמוכה. "כ-75% מהמטופלים עם מיגרנה מפסיקים טיפול מונע למיגרנה תוך 6 חודשים כתוצאה מתופעות לוואי או עקב חוסר יעילות," מסביר החוקר הראשי ב-LIBERTY, Uwe Reuter. "מטופלים אלה נחשבים לקשים לטיפול בגלל רמת תסכול גבוהה המבוססת על כשלון טיפולים קודמים. לעיתים קרובות אנשים אלה סובלים גם ממחלות נוספות כגון דיכאון וחרדה."

בשנים האחרונות הופיעו טיפולים חדשים הספציפיים למיגרנה. נמצא כי מספר חומרים כנגד מסלול ה-CGRP, מולקולה אשר מוגברת במהלך התקפי מיגרנה, היו בטוחים ויעילים במחקרים קליניים. ארונומאב, נוגדן המכוון כנגד קולטן ה-CGRP, הפך להיות הטיפול הספציפי הראשון שאושר עבור מיגרנה.

ב-LIBERTY – מחקר סמיות כפולה בן 12 שבועות, אקראי, עם ביקורת אינבו – Reuter ועמיתיו בדקו האם טיפול ארונומאב עשוי להוות אפשרות יעילה בחולים עם מיגרנה אפיזודית קשה לטיפול, שבעבר לא הגיבו ל-2 עד 4 טיפולים אחרים. אוכלוסיית המחקר כללה 246 מטופלים, שבאופן אקראי נבחרו לקבל זריקה תת עורית של ארונומנאב או אינבו, אחת ל-4 שבועות, למשך 12 שבועות.

לאחר 12 שבועות, 30% מהמשתתפים שקיבלו ארונומאב הגיעו להפחתה של 50% ומעלה במספר ימי המיגרנה החודשיים בהשוואה לנקודת ההתחלה, לעומת 14% בלבד מבין אלו שקיבלו אינבו.

כפי שהודגם על ידי מחקרים קליניים גדולים קודמים, ארונומאב נסבל היטב ותדירות תופעות הלוואי שנראו במהלך הטיפול הייתה דומה לזו שנראתה בשימוש באינבו. מעל 98% מהמשתתפים סיימו 3 חודשי טיפול בארונומאב, בהשוואה לניסויים בטופירמאט (Topiramate), תרופה אנטי-אפילפטית שמשמשת גם למניעת מיגרנה, בהם כ-25% מהמטופלים עם מיגרנה נשרו מהניסוי באותה נקודת זמן עקב תופעות לוואי.

"קבוצת חולים זו מעולם לא נחקרה בעבר בניסוי למניעת מיגרנה", אומר Reuter, כך שמחקר זה מספק עדות ראשונה לכך שארונומאב הנו טיפול מונע יעיל בקרב מטופלים הסובלים ממיגרנה אפיזודית, שלפני כן לא הגיבו לטיפולים רבים אחרים. נוסף על כך, נדרש לבחון את ההיענות ארוכת הטווח של מטופלים אלה לארונומאב, מעבר ל-12 שבועות.

מקור: 

Ridler C. (2018) Nature Reviews Neurology  14, 691

נושאים קשורים:  CGRP,  מיגרנה אפיזודית,  ארונומאב,  מיגרנה,  מניעה,  מחקרים
תגובות