ניבולומאב 20.06.2019

מעקב של חמש שנים: ניבולומאב כטיפול ב-NSCLC מתקדם

ניבולומאב מובילה לשרידות כוללת ארוכת טווח ותגובה ממושכת בשיעור ניכר של מטופלים עם NSCLC שטופל קודם לכן

בשני מחקר פאזה 3 הודגם כי ניבולומאב, תרופה המעכבת את PD-1, משפרת שרידות כללית לעומת דוקסטקסל במטופלים עם NSCLC מתקדם, קשקשי ושאינו קשקשי, שקיבלו טיפול קודם. במחקר המתואר כאן, החוקרים מדווחים על מעקב של חמש שנים ממחקר פאזה 1 שבמסגרתו אוכלוסיית מטופלים זו קיבלה ניבולומאב.

במחקר ה-CheckMate 003 השתתפו מטופלים עם NSCLC מתקדם שטופלו קודם לכן וקיבלו ניבולומאב במינון 1, 3 או 10 מ"ג/ק"ג כל שבועיים במחזורים של שמונה שבועות עד לשבוע 96. שרידות כוללת מתחילת המנה הראשונה הוערכה על ידי עקומות קפלן-מאייר.

החוקרים מצאו כי שיעור השרידות הכוללת המשוער לחמש שנים היה 16% עבור כלל המשתתפים שקיבלו טיפול (129 משתתפים). שיעור השרידות הכללית לחמש שנים היה דומה עבור NSCLC קשקשי (16%) ושאינו קשקשי (15%). מתוך 16 המשתתפים ששרדו לאחר חמש שנים, 88% היו מעשנים בהווה או בעבר. מתוך 10 משתתפים ששרדו לאחר חמש שנים עם ביטוי PD-L1 הניתן למדידה ל-70% היה ביטוי השווה או גדול מ-1% בתחילת המחקר. מתוך המשתתפים ששרדו לאחר חמש שנים, 81% קיבלו מעל לקו טיפול אחד לפני תחילת המחקר.

75% מהשורדים לאחר חמש שנים השיגו תגובה חלקית לניבולומאב לפי קריטריוני RECIST v1.0. ל-12% מהמשתתפים היתה מחלה יציבה ול-12% היתה התקדמות מחלה. תשעה שורדים לאחר חמש שנים (56%) השלימו 96 שבועות של טיפול עם ניבולומאב, ארבעה (25%) הפסיקו בשל תופעות לוואי ושלושה (19%) בגלל התקדמות מחלה. נכון לזמן ניתוח הנתונים עבור עבודה זו, 75% מהשורדים לאחר חמש שנים לא נזקקו לטיפול נוסף והיו ללא עדות להתקדמות מחלה.

החוקרים מסכמים כי ניבולומאב מובילה לשרידות כוללת ארוכת טווח ולתגובה ממושכת בשיעור ניכר של מטופלים עם NSCLC שטופל קודם לכן. למטופלים ששרדו לאחר חמש שנים היו מגוון רחב של מאפייני בסיס ומאפייני טיפול.

מקור: 

Gettinger, S. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology. 36, 1675-1684

 

נושאים קשורים:  ניבולומאב,  סרטן ריאות,  שרידות,  מעכבי בקרה חיסונית,  קשקשי,  אינו-קשקשי,  מחקרים