הודעות 17.01.2019

סיכום מליאת האיגוד האונקולוגי

התקיימה בכנס ISCORT-19 בתאריך 12.1.19

 1. פרופ' שטמר ופרופ' לוטם סיכמו את הכנס מנקודת ראות של המארגנים. הנקודות שהועלו על ידם:
 • הכנס היווה הזדמנות להבאת רופאים מובילי דעה מרחבי העולם וכדאי לשמור ואף להרחיב את האפשרות להזמין מרצים מחו"ל במימון האיגוד.
 • הכנס התקיים לראשונה באופן מלא בשפה האנגלית. הדבר מהווה הזדמנות טובה לדור הצעיר של הרופאים להרצות באנגלית "במגרש ביתי".
 • האיגוד צריך לממן שירותי מזכירות לצורך הכנה לוגיסטית של הכנס.
 • מנגנון הערכת תקצירי המחקר עבד בצורה טובה.
 • יש מקום לשילוב רחב יותר של הרצאות מדעיות בנושא מחקר בסיסי.
 1. ד"ר פפר (גזבר) הציג את המאזן הכספי של האיגוד לשנת 2018.
 • המאזן מראה תקציב מאוזן. היתרה הכספית של האיגוד נותרה ללא שינוי מהותי מינואר 2018.
 • האיגוד הודיע לארגון הפיזיקאים הרפואיים שאינו מוכן לעבוד איתם בשיתוף פעולה בפורמט הקיים. ארגון הפיזיקאים הודיע שיבחר בוועד חדש בפברואר 2019 ולאחר מכן יתקיים דיון משותף בנושא השתתפותם בכנס ISCORT בשנת 2020.
 • בשיתוף עם ד"ר פרסון, נבנה חוג לאונקולוגים צעירים שמטרותיו כוללות קידום קריירה, מחקר משותף ושילוב בעבודת האיגוד. החוג יקיים פגישת יסוד במהלך כנס ה-ESO.
 1. פרופ' קוטן (יו"ר ועדת הבחינות):
 • עלות רישום לכנס ESO היא 50 ₪ בלבד. טפסים מטעם האיגוד נשלחו לתיבות הדואר.
 • פרופ' קוטן ביקש לסיים את תפקידו לאחר שלב א' של יוני 2019.
 • מציע שסימולציות בחינה לשלב ב' יבוצעו בצורה רשמית על ידי האיגוד.
 1. ד"ר פורים סיכם את פעילות אתר האיגוד:
 • תקציב האתר לשנת 2018 היה חיובי מבחינת ההכנסות הכספיות.
 • קיימת עלייה מתמדת במספר הכניסות לאתר האונקולוגי.
 • עלו לאתר הרצאות במסגרת מיזם "בי"ס אינטרנטי".
 • היקף פעילות החוגים באתר, על פי "מיני-אתר" של כל חוג, מאד שונה בין החוגים.
 1. ד"ר רובינוב סיכמה את פעילות החוגים:
 • קיימים 7 חוגים פעילים.
 • ב-2018 הוקם חוג לגידולי סרקומות.
 • הקבוצה שעוסקת בגידולים גינקולוגיים החליטה לפעול במסגרת החברה המשותפת לאיגוד הגינקולוגי.
 • יו"ר החוג לרדיותרפיה התחלף במהלך 2018 (פרופ' גז החליף את פרופ' סימון).
 • ב-2019 צפויים להיפתח חוגים לאתיקה רפואית ולפעילות "אונקולוגים צעירים".
 1. ד"ר מרמשטיין סיכם את הנושאים בפעילות האיגוד ב-2018:
 • בשנת 2019 יוצא לכל חברי האיגוד שזכאים לכך "כרטיס חבר מגנטי" הכרטיס ישמש בכל פעילות מסובסדת של האיגוד כולל כנסים בכלל וכנס ה-ISCORT בפרט.
 • "רישום תרופות אונקולוגיות על ידי רופאים ממקצועות אחרים". התקיים דיון בנושא במשרד הבריאות. לדעת ד"ר ורד עזרא שאחראית על הנושא במשרד הבריאות, אין בעיה מקצועית בצורת רישום זו שהתאפשרה בחוזר משרד הבריאות מלפני 3 שנים. יש לציין שמאז לא יצא חוזר נוסף בנושא זה.
 • במסגרת חילופי אישים בוועדה המדעית של הר"י הועלתה האפשרות של ביצוע התמחות על מכוונת לסוגי גידולים ספציפיים על ידי מקצועות שאינם אונקולוגיים. לדוגמה התמחות אונקולוגית של שנתיים לאורולוגים בגידולי מערכת השתן וכיוצא באלה.

דיון: התקיים דיון לגבי הנושא של התמחות על למקצועות השונים שכמובן קשור בצורה ישירה לרישום התרופות האונקולוגיות. מרבית הדעות העלו הסתייגויות רבות לאפשרות זו, אשר יכולה להביא לפגיעה חמורה במקצוע האונקולוגיה.

סוכם שיבוצע ברור נוסף עם המועצה המדעית ובמידה שאכן הנושא יקודם, האיגוד יקים וועדה לצורך דיון מעמיק בנושא על כל היבטיו.

 1. ד"ר רמו (ועדת ביקורת):
 • הועלתה הצעה שדפי "גילוי נאות" שממולאים על ידי הרופאים לפני השתתפותם בוועדות הסל, יסרקו וישמרו בצורה ממוחשבת על ידי הוועד.
  תגובה: ועד האיגוד ציין שהטפסים מועברים למשרד הבריאות בהתאם לדרישות שלו ואין מקום לשמור את הטפסים בוועד.
 • בכנס הנוכחי חל שיפור בדיווח המרצים על "ניגוד אינטרסים". קיימת אי בהירות לגבי הדיווח הנדרש על ידי חברי פאנל בדיון מקרים.
  תגובה: הנושא ייבדק על ידי ועד האיגוד לקראת הכינוס בשנה הבאה.
 • רופאים צעירים שקיבלו מענקי מחקר מטעם האיגוד לא מסרו דו"ח מדעי של המחקר אליו קיבלו מימון.
  תגובה: ועד האיגוד לקח נקודה זו לתשומת ליבו ולכן המענקים של שנה זו יחולקו לשני תשלומים. 30 אלף ₪ עם הזכייה במענק ו-10 אלף ₪ רק לאחר הצגת תוצאות המחקר בכנס ISCORT.
 1. פרסים כספיים שחולקו על ידי האיגוד בכנס ה-ISCORT:
 • פרסים בסך 2000 ₪ כ"א לתקצירי עבודות מקוריות שהוצגו בכנס, הוענקו לפרופ' וולף, ד"ר עברון, וד"ר יאיר בר.
 • פרסים בסך 2000 ₪ כ"א לפרסומים הטובים ביותר לשנת 2018 הוענקו לפרופ' צ'רני, פרופ' מרקל וד"ר צרפתי.
 • שני מענקי מחקר מטעם האיגוד בסכום של 40,000 ₪ כ"א הוענקו לד"ר אלברט גרינפון וד"ר אורי עמית.
 1. מליאת האיגוד, אישרה את הדו"ח הכספי ודיווחי חברי הוועד.

רשם: פרופ' בר-סלע

נושאים קשורים:  הודעות,  ISCORT19
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות