הודעות 25.12.2018

ISCORT19 - תחרות מאמרים

חברי האיגוד מוזמנים לשלוח מאמרים לתחרות עד סוף השנה האזרחית

שלום רב,

במסגרת כנס iscort תיערך תחרות מאמרים. כל מאמר שפורסם ב-2018 ע"י חבר איגוד מוזמן לשלוח.

את המאמר יש לשלוח למייל wilmosh@bgu.ac.il עד לתאריך 1.1.19.

בברכה,
ועד האיגוד

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות