סרטן בחלל האף והלוע 12.12.2018

האם הימצאות דנ"א של EBV בפלסמה יכולה לכוון לטיפול כימותרפי מסייע?

השימוש של זיהוי דנ"א של EBV בפלסמה לצורך אבחון מטופלים עם NPC שמצויים בסיכון גבוה לחזרת מחלה

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

התרומה של טיפול כימותרפי מסייע (adjuvant) לאחר טיפולי כימותרפיה וקרינה (CRT- chemoradiation therapy) במקרים של סרטן בחלל האף והלוע (NPC - nasopharyngeal cancer) נותרה שנויה במחלוקת. הימצאות של דנ"א השייך לווירוס EBVי(Epstein-Barr virus) בפלסמה יכולה להוות סמן ביולוגי לשארית מחלה תת-קלינית במקרי NPC.

החוקרים בדקו באמצעות מחקר מבוקר, אקראי, פרוספקטיבי אשר בוצע במספר מרכז רפואיים את השימוש של זיהוי דנ"א של EBV בפלסמה לצורך אבחון מטופלים עם NPC שמצויים בסיכון גבוהה לחזרת מחלה וטיפלו בהם עם טיפול כימותרפי מסייע.

במחקר נכללו מטופלים עם אבחנה היסטולוגית של NPC בשלב IIB או IVB על סמך ה- Union for International Cancer Control, עם תפקוד איברים תקין וללא פיזור מקומי של המחלה או גרורות מרוחקות. המשתתפים עברו בדיקות לסקירת הימצאות דנ"א של EBV בפלסמה, 6-8 שבועות לאחר טיפולי קרינה (RT- radiotherapy). מטופלים ללא המצאות דנ"א של EBV עברו מעקב שגרתי.

מטופלים אצלם זיהו דנ"א של EBV בפלסמה חולקו באופן אקראי לקבוצה אחת שקיבלה טיפול כימותרפי מסייע שכלל שישה סבבים של cisplatin ו-gemcitabine (זרוע 1) ולקבוצה של תצפית (זרוע 2). המטופלים עברו ריבוד לפי הטיפול הראשוני שקיבלו (RT או CRT) ולפי שלב המחלה (II/II או IV). נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה שיעור ההישרדות ללא חזרת מחלה (RFS - relapse-free survival).

789 מטופלים עברו סקירות להמצאות דנ"א של EBV. בקרב 573 (72.6%) מטופלים לא זוהה דנ"א של EBV בפלסמה ובקרב 216 (27.4%) מטופלים הצליחו לזהות דנ"א של EBV. מתוך המטופלים שזוהה אצלם דנ"א של EBV,י104 (13.2%) חולקו לזרועות 1 (52 משתתפים) ו-2 (52 משתתפים).

תוצאות המחקר הראו כי לאחר תקופת מעקב עם חציון של 6.6 שנים, לא נמצא הבדל מובהק בשיעורי ה-RFS לחמש שנים בין זרוע 1 לזרוע 2 (49.3% בהשוואה ל-54.7%, P= 0.75 ; יחס הסיכונים לחזרת מחלה או לתמותה היה 1.09, רווח בר סמך 95%= 0.63-1.89). בנוסף, החוקרים מצאו קשר מובהק בין רמות הדנ"א של EBV בפלסמה לאחר טיפולי RT לבין הסיכון לפיזור מחלה מקומי, פיזור גרורתי ומוות.

החוקרים הסיקו כי טיפול כימותרפי מסייע עם cisplatin ו-gemcitabine לא משפר את ה-PFS עבור מטופלים שאובחנו ב-NPC וזוהה אצלם דנ"א של EBV בפלסמה לאחר טיפולי RT. כמו כן, נראה כי רמות הדנ"א של EBV בפלסמה לאחר טיפולי RT צריכות להילקח בחשבון כקריטריון בחירה במחקרים קליניים עתידיים שיבדקו טיפולים מסייעים במקרי NPC.

מקור: 

 Chan, A.T.C. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,32.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול מסייע,  כימותרפיה,  טיפולי קרינה,  סרטן חלל האף והלוע,  EBV
תגובות