האיגוד האונקולוגי מברך את פרופ' זידאן על מינויו כממלא מקום דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן וליושב ראש מועצת הפקולטה.

נושאים קשורים:  הודעות