אנחנו נמצאים על סיפה של תקופה חדשה ומלהיבה אשר תשנה את פני האונקולוגיה. תהליך הבדיקה הפתלוגית של הביופסיה יתמקד במתן מטרות  וכיוונים טיפוליים ייחודיים לחולה האינדיבידואלי. מרקרים ביולוגיים אלה יבדקו גם בביופסיה נוזלית כפועל יוצא של הבדיקה הפתולוגית לזיהוי הסמנים האישיים.

נושאים קשורים:  כנסים