האיגוד האונקולוגי משתתף בצערו של פרופ' אהרון סולקס במות בנו שבתי.
ההלוויה תערך היום בבית העלמין מורשה רמה''ש בשעה 15:30.
יושבים שבעה בבית משפחת סולקס ברח' השדות 8 רמה''ש.

הועד וחברי האיגוד האונקולוגי

נושאים קשורים:  הודעות