סיטוקסיאמב

טיפול מחדש עם סיטוקסימאב ואירינוטקן במטופלים עם קרצינומה קולורקטלית גרורתית עם RAS ו-BRAF מזן הבר

מחקר זה הינו המחקר הפרוספקטיבי הראשון המדגים כי אסטרטגיית טיפול מחדש עם סיטוקסימאב ואירינוטקן יכולה להיות יעילה במטופלים עם mCRC עם RAS ו-BRAF מזן הבר אשר הגיבו בתחילה לטיפול זה ולאחר מכן פיתחו עמידות

על בסיס מחקרים רטרוספקטיביים קטנים, טיפול מחדש (rechallange) עם טיפול מבוסס סיטוקסימאב בקרב מטופלים עם קרצינומה קולורקטלית גרורתית (mCRC) עם KRAS מזן הבר אשר טופלו קודם לכן עם אותו פרוטוקול יכול להיות בעל יעילות. ראיות עדכניות מרמזות כי ביופסיה נוזלית יכולה לשמש ככלי למעקב אחר אירועים מולקולריים ב-circulating tumor DNAי(ctDNA).

מטרת המחקר הייתה להעריך באופן פרוספקטיבי את הפעילות של סיטוקסימאב ואירינוטקן כטיפול קו שלישי עבור מטופלים עם mCRC ו-RAS ו-BRAF מזן הבר אשר בתחילה הגיבו לטיפול קו ראשון מבוסס סיטוקסימאב ואירינוטקן ולאחר מכן פיתחו עמידות לטיפול.

המחקר בוצע בתבנית פאזה 2 חד-מרכזית. ביופסיות נוזליות עבור אנליזת ctDNA נלקחו בתחילת המחקר. קריטריוני הכללה עיקריים היו RAS ו-BRAF מזן הבר ברקמות שנדגמו, טיפול קודם עם אירינוטקן וסיטוקיסמאב כקו ראשון עם תגובה חלקית לפחות, שרידות ללא התקדמות מחלה של לפחות שישה חודשים, התקדמות תוך ארבעה שבועות מהמנה האחרונה של סיטוקסימאב וטיפול קודם מבוסס אוקסליפלטין ובבאסיזומאב כקו שני. סיטוקסימאב ניתנה פעמיים בשבוע במינון 500 מ"ג למטר רבוע יחד עם אירינוטקן במינון 180 מ"ג למטר רבוע.

התוצא העיקרי שהוערך היה שיעור תגובה כולל על פי קריטריוני RECIST v1.1. תוצאים משניים כללו שרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כללית.

במחקר השתתפו 28 מטופלים (9 נשים ו-19 גברים; גיל חציוני, 69 שנים [טווח, 45-79]). במחקר נצפו 6 תגובות חלקיות (מתוכן 4 מאומתות) ותשעה מקרים של ייצוב מחלה (שיעור תגובה, 21%, רווח בר-סמך 95%, 10-40%; שיעור שליטה במחלה, 54%; רווח בר-סמך 95%, 36-70%). התוצא העיקרי הושג מכיוון שהגבול התחתון של רווח בר-הסמך לשיעור התגובה היה גבוה מ-5%. מוטציות ב-RAS נמצאו בדגימות שנאספו בתחילת המחקר ב-12 מתוך 25 המטופלים שבהם בוצעה בדיקת ctDNA. לא נצפו מוטציות RAS בדגימות ממטופלים שהשיגו תגובה חלקית מאומתת. מטופלים עם RAS מזן הבר בבדיקת ctDNA היו עם שרידות ללא התקדמות מחלה ארוכה באופן מובהק מאלו עם מוטציות RASי(4.0 לעומת 1.9 חודשים; יחס סיכונים, 0.44; 0.18-0.98; p=0.03).

החוקרים מסכמים כי זהו המחקר הפרוספקטיבי הראשון המדגים כי אסטרטגיית טיפול מחדש עם סיטוקסימאב ואירינוטקן יכולה להיות יעילה במטופלים עם mCRC עם RAS ו-BRAF מזן הבר אשר הגיבו בתחילה לטיפול זה ולאחר מכן פיתחו עמידות. ההערכה של סטטוס מוטציות RAS באמצעות ctDNA יכולה לסייע באוכלוסיות מטופלים ספציפיות.

מקור: 

Cremolini, C. et al.  (2018) JAMA Oncology

נושאים קשורים:  סיטוקסיאמב,  אירינוקטן,  קרצינומה קולורקטלית גרורתית,  מוטציות,  טיפול מחדש,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
תגובות