שלום לכל חברי האיגוד,

יו"ר חוג רדיותרפיה פרופ' צבי סיימון מתפטר מתפקידו.
לאור זאת בפגישת החוג ב-25 ביולי יערכו בחירות לראשות החוג.
המועמדים מתבקשים להעביר מועמדות עד ה-8 ליולי ליושב ראש האיגוד,  ד"ר מרמשטיין.

בברכה,
ועד האיגוד

נושאים קשורים:  הודעות