סטוקסימאב 29.05.2018

האם ניתן לבסס טיפול ביולוגי בסרטן קולורקטלי גרורתי על פי מיקום נגע הגידול הראשוני?

במחקר זה נמצא כי בגידולי מעי גס גרורתיים עם נגע ראשוני דיסטלי לכפף הטחול סטוקסימאב מובילה לתוצאים קליניים משופרים על פני בווסיזומאב

סרטן קולורקטלי. הדמיה

ראיות ממחקרים קליניים קודמים מראות כי מיקום נגע הגידול הראשוני יכול להיות בעל ערך פרוגנוסטי ומנבא בסרטן קולורקטלי גרורתי ובמיוחד במטופלים המקבלים תרופות נוגדות EGFR. עם זאת, לא ברור האם טיפולי נוגדי EGFR יעילות כנגד גידולים בצד ימין.

מחקר זה בוצע בתבנית רטרוספקטיבית במרכז רפואי בודד בהשתתפות 110 מטופלים. כלל המשתתפים טופלו בתרופה מולקולרית כדוגמת סטוקסימאב או בווסיזומאב יחד עם FOLFOX, FOLFIRI או CapeOX. החוקרים העריכו את הקשר בין מיקום הגידול ומאפייני שרידות. ההשפעה של מיקום הגידול הראשוני עבור קבוצות צטוקסימאב ובווסיזומאב עברה אנליזה. גידולים מכפף הטחול ודיסטלית מכך הוגדרו כגידולי צד שמאל בעוד שגידולים פרוקסימלים מכך הוגדרו כגידולי צד ימין. התגובה לטיפול הוערכה לפי בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת על ידי קריטריוני RECIST גרסה 1.1. שיעור תגובה אובייקטיבי הוגדר כתגובה מלאה יחד עם תגובה חלקית. שרידות ללא התקדמות מחלה חושבה מתאריך תחילת כימותרפיה עד התקדמות מחלה או תמותה. שרידות כללית חושבה מתאריך תחילת כימותרפיה ועד תמותה או הערכה אחרונה. כיווץ גידול מוקדם (early tumor shrinkage - ETS) הוגדר כהפחתה של 20% לפחות בגודל הגידול לאחר 8 שבועות בעוד שעומק התגובה (depth of response) היה האחוז של כיווץ הגידול.

החוקרים מצאו כי השרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כוללת במשתתפים היו טובות באופן מובהק סטטיסטית בגידולים בצד שמאל מאשר בצד ימין (שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית בחודשים, 13.0 לעומת 6.8, p=0.0040, שרידות כוללת חציונית בחודשים, 36.2 לעומת 19.0, p=0.0002). במטופלים שקיבלו סיטוקסימאב שרידות כוללת חציונית הייתה ארוכה באופן מובהק סטטיסטית בגידולים שמאליים לעומת ימניים (56.3 חודשים לעומת 11.3 חודשים, p=0.0057). שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה היו ארוכות בקבוצת הסטוקסימאב מאשר בקבוצת הבווסיזומאב גידולי צד שמאל (56.3 חודשים לעומת 27.8 חודשים, p=0.0428 ו-15.8 חודשים לעומת 12.2 חודשים,p=0.1762, בהתאמה). לא היה הבדל מובהק סטטיטסית בין מטופלים שקיבלו סטוקסימאב לבווסיזומאב בהיבט כיווץ גידול מוקדם לאחר שמונה שבועות. בהיבט עומק תגובת גידול בגידולי צד שמאל, במטופלים שקיבלו סטוקסימאב נצפה עומק תגובה חציוני של 43.5% לעומת 30% בקבוצת הבווסיזומאב (p=0.001). בגידולי צד ימין לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות אך נצפה יתרון מספרי עבור בווסיזומאב.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם גידולי מעי גס שמאלי ו-KRAS/RAS מזן הבר צריכים להיות מטופלים עם סטוקסימאב. לעומת זאת, בגידולי מעי גס ימני, ייתכן וכימותרפיה ובווסיזומאב הינן יעילות אך הטיפול האופטימלי טרם הוגדר. כיווץ גידול מוקדם יכול להיות בעל ערך מנבא באנשים המקבלים סטוקסימאב אך יש לאמת מידע זה במחקרים פרוספקטיביים.

מקור: 

Sagawa, T. et al. (2018) ASCO conference

נושאים קשורים:  סטוקסימאב,  בווסיזומאב,  מיקום גידול,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
תגובות