צטוקסימאב

טיפול תרופתי משולש בעל פרופיל בטיחות ופעילות נוגדת גידול מבטיחה

כך לפי אנליזת "הובלה" (safety lead in) המקדימה את מחקר הפאזה 3, BEACON CRC

סרטן הקולון. אילוסטרציה

מוטציות בגן BRAF מתגלות בכ-10-15% מהגידולים הקולורקטליים הגרורתיים ומגלמות בתוכן פרוגנוזה עגומה. מחקר ה-BEACON-CRC הינו מחקר תלת זרועי, רב מרכזי מסוג פאזה 3 אשר העריך את השילוב המשולש של בינמטיניב (BINI, תרופה המעכבת את MEK) יחד עם מעכב ה-BRAF אנקורפניב (ENCO) וצטוקסימאב (CETUX - תרופה המעכבת את EGFR) לעומת אירינוטקן דו שבועי יחד עם צטוקסימאב או FOLFIRI יחד עם צטוקסימאב ולעומת שילוב כפול של ENCO וצטוקיסמאב במטופלים עם BRAFV600E ושמחלתם הגרורתית התקדמה על 1-2 פרוטוקולים טיפוליים קודמים.

מאחר והבטיחות של השילוב המשולש הנזכר לעיל לא נבדק קודם לכן בוצעה בדיקת "הובלה" (safety lead in) לפני פאזה 3 של המחקר. בעבודה זו החוקרים מדווחים על תוצאות מבדיקת הובלת הבטיחות לאחר שלושה חודשי מעקב ובנוסף על אנליזה שבחנה את הקשר בין הסמנים CEA ו-CA-19-9 (המשמשים להערכת יעילות טיפול) ותוצאים קליניים. בהיבט יעילות הטיפול, החוקרים ביקשו לבחון את הפעילות של טיפול משולש כפי שנמדד על ידי קריטריוני RECIST גרסה 1.1.

30 משתתפים קיבלו טיפול משולש במסגרת בדיקת הובלת הבטיחות. תופעות לוואי מדרגה 3 או 4 שדווחו על ידי יותר מ-10% מהמטופלים היו עייפות (4 מטופלים), זיהומים בדרכי השתן (3 מטופלים) ועליית קראטינין פוספוקינאז (3 מטופלים). מתוך כלל התופעות הללו רק עליית AST בודדת הייתה מדרגה 4. פרופיל תופעות לוואי זה היה דומה לרעילויות הידועות של מעכבי BRAF,יMEK ו-EGFR. תופעת הלוואי העורית היחידה מדרגה 3/4 הייתה פריחה במטופל בודד וממצא זה היה נמוך מהרעילות העורית שנצפתה במחקרים קודמים עבור צטוקסימאב או שילובים של ציטוקסימאב וכימותרפיה.

מתוך 30 המשתתפים ל-29 הייתה מוטציית BRAFV600E ולמטופל בודד מוטציית BRAFG166v מתוך המשתתפים עם המוטציה הנפוצה הזמן החציוני על הטיפול היה 7.9 חודשים (טווח, 1-11.9 חודשים). במטופלים עם המוטציה הנפוצה התגובה האובייקטיבית המאומתת (תגובה מלאה וחלקית) נצפתה ב-48% מהמטופלים עם תגובה מלאה ב-3 מתוך 29 המטופלים (שיעור התגובה האובייקטיבית המאומתת היה 62% במטופלים שקיבלו קו טיפולי בודד קודם ו-31% באלו שקיבלו שני קווים קודמים).

אנליזת סמני גידול בוצעה ב-28 משתתפים. החוקרים מצאו כי בקרב משתתפים עם CEA ו-CA19-9 גבוהות בתחילת המחקר רמת הסמנים פחתה בכל המשתתפים.

החוקרים מסכמים כי שילוב משולש של בינמטיניב, אנקורפניב וצטוקסימאב נסבל היטב בקרב משתתפי המחקר. תופעות הלוואי היו דומות לאלו שתוארו בעבר עבור התרופות ואף תופעות לוואי עוריות היו נדירות יותר תחת טיפול מזה מאשר תחת טיפול עם צטוקיסמאב בלבד או בשילוב כימותרפיה. בנוסף, טיפול זה הינו בעל פעילות נוגדת גידול מבטיחה עם שיעורי תגובה חלקית ומלאה מרשימים. הפחתה בסמני הגידול הייתה דומה במטופלים עם מחלה יציבה ותגובה אובייקטיבית וממצא זה תומך בהשפעה של הטיפול המובילה להטבה קלינית.

מקור: 

Cutsen, E. et al. (2018) ASCO conference

נושאים קשורים:  צטוקסימאב,  בינמטיניב,  אנקורפניב,  סרטן קולורקטלי,  גרורות,  בטיחות,  יעילות,  שיעור תגובה אובייקטיבי,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
תגובות