דווח על יעילות רעועה של צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) בקרב מטופלים עם מוטציות בגנים BRAF/RAS. קיים מידע מועט לגבי היתרון של צטוקסימאב בחיים האמיתיים לפי סטטוס מוטציות בגנים BRAF/RAS.

מחקר EREBUS הינו מחקר עוקבה רב-מרכזי בו השתתפו 65 מטופלים עם סרטן גרורתי ובלתי נתיח של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציות בגן KRASי(wild type; KRASwt), שקיבלו טיפול קו-ראשון עם צטוקסימאב בשנים 2009-2010 והיו במעקב במשך שנתיים (חמש שנים עבור סטטוס חיות). שיעור התגובה האובייקטיבית (Objective response rate - ORR), שיעור כריתת גרורות, ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית הוערכו לפי סטטוס המוטציות: מוטציה (mt) בגן RAS י(RASmt) ללא תלות בסטטוס BRAF, RASwt/BRAFmt ו-RASwt/BRAFwt. ניתוחים רבי-משתנים על שם קוקס שימשו להערכת הקשר בין סטטוס המוטציות לבין מוות או התקדמות.

389 מטופלים נכללו וסטטוס BRAF/RAS היה ידוע אצל 310 (80%) מטופלים: 64 היו עם RASmtי(21%), 33 עם RASwt/BRAFmtי(11%) ו-213 עם RASwt/BRAFwtי(69%). המאפיינים בקו הבסיס היו, בהתאמה: חציון גיל: 65, 64 ו-63 שנים; גברים: 63%, 64% ו-69%; סטטוס תפקודי 0-1 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG):י75%, 76% ו-79%; גרורות בכבד בלבד: 39%, 33% ו-40%. ORR היה 40.6% (95% רווח בר סמך: 28.5-53.6) בקרב מטופלים עם RASmt,י30.3% (15.6-48.7) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-62.4% (55.8-69.0) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFwt. כריתת גרורות בוצעה בקרב 12 מטופלים עם RASmtי(18.8% [10.1-30.5]; שמונה כריתות רדיקליות של 0R/1R/גלי רדיו), שני מטופלים עם RASwt/BRAFmtי(6.1% [0.7-20.0]; שתי כריתות רדיקליות) ו-75 מטופלים עם RASwt/BRAFwtי(35.2% [28.8-41.6]; 47 כריתות רדיקליות).

חציון ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית היו, בחודשים, 8.0 (5.9-9.3) ו-18.4 (10.9-23.3) בקרב מטופלים עם RASmt,י6.0 (2.3-7.2) ו-9.7 (6.9-16.6) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-10.4 (9.5-11.0) ו-29.3 (26.3-36.1) בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFwt. בניתוחים רבי-משתנים, מוות (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י3.13 [2.04-4.79]) והתקדמות (HR:י2.69 [1.78-4.07]) היו שכיחים יותר בקרב מטופלים עם RASwt/BRAFmt בהשוואה למטופלים עם RASwt/BRAFwt. בהשוואה למטופלים עם RASwt/BRAFwt, יHR לתמותה היה 1.63 (1.13-2.35) עבור מטופלים עם RASwt/BRAFmt ו-HR להתקדמות היה 1.41 (0.98-2.04; p=0.06).

מחקר EREBUS מאשר את ההבדלים בתוצאים הקליניים במסגרת החיים האמיתיים עם מוטציות בגנים BRAF/RAS בגידול בלתי נתיח מסוג mCRC בקרב מטופלים שקיבלו טיפול קו ראשון עם צטוקסימאב (ארביטוקס), אשר הפגין את היעילות הגבוהה ביותר בקרב מטופלים ללא מוטציות בגנים BRAF/RAS.

מקור: 

Outcomes of cetuximab in 1st-line therapy for metastatic colorectal cancer (mCRC) according to tumor RAS/BRAF mutation (mt) status in the EREBUS cohort
ASCO

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  ארביטוקס,  מחקר EREBUS,  סטטוס מוטציות,  RAS,  BRAF,  שיעור התגובה האובייקטיבית,  כריתת גרורות,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  נושא mCRC בחסות חברת Merck