טיפול פליאטיבי 21.03.2018

טיפול פליאטיבי מוקדם לחולי סרטן משפר את מצבם הנפשי של המטפלים

התערבות מוקדמת עם טיפול פליאטיבי למטופלים עם אבחנה חדש של סרטן ריאות וסרטן במערכת העיכול מובילה לשיפור בתסמינים הפסיכולוגיים של המטפל

בני משפחה וחברים שליוו את יקיריהם שאובחנו עם סרטן מתקדם בריאות או במערכת העיכול סבלו מחרדה, דיכאון וירידה באיכות החיים, אך התערבות פליאטיבית בשלב מוקדם למטופלים הביאה לשיפור במצב הנפשי הכללי ובתסמיני דיכאון בקרב המטפלים בחודשים הראשונים מקבלת האבחנה ולמצב נפשי טוב יותר בחודשים האחרונים לחיי המטופלים.

בני המשפחה וחברים (מטפלים) של מטופלים הסובלים מסרטן מתקדם נמצאים בדרך כלל תחת לחץ אדיר. למרות שטיפול פליאטיבי משולב מוקדם הראה שיפור באיכות החיים ומצב הרוח לפי דיווח המטופלים, ההשפעות של טיפול מוקדם זה על תוצאי המטפלים אינן ידועות כיום.

נערך מחקר עם הקצאה אקראית אשר השווה בין טיפול פליאטיבי משולב מוקדם עם טיפול אונקולוגי לבין טיפול אונקולוגי בלבד, עבור מטופלים שקיבלו אבחנה חדשה של סרטן בלתי ניתן לריפוי בריאות או במערכת העיכול (לא כולל גידולים במעי הגס) וכן עבור המטפלים שלהם. ההתערבות הפליאטיבית המוקדמת התמקדה בהתייחסות לצורכיהם של המטופלים ושל המטפלים.

מטפלים שנמצאו מתאימים למחקר היו בני משפחה או חברים אשר היה סביר כי ילוו את המטופלים בביקורים הרפואיים. ההתערבות כללה ביקורי טיפול פליאטיבי לפחות פעם בחודש מעת קבלת האבחנה. הומלץ למטפלים, אם כי לא נדרש, להגיע לביקורי הטיפולים הפליאטיביים. החוקרים השתמשו במדד החרדה והדיכאון בבית חולים (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) ובסקר הקצר לתוצאי בריאות (Medical Health Outcomes Survey Short-Form) על מנת להעריך את מצב הרוח ואיכות החיים של המטפלים.

275 מטפלים (137 בקבוצת ההתערבות ו-138 בקבוצת הביקורת) של 350 מטופלים השתתפו במחקר. ההתערבות הביאה לשיפור בלחץ הנפשי הכללי של המטפלים (הבדל כללי ממוצע מתוקנן ב-HADS:י1.45-, 95% רווח בר סמך: 2.76- עד 0.15, p=0.029), דיכאון (הבדל כללי ממוצע מתוקנן בתת-סולם של HADS להערכת דיכאון: 0.71-, 95% רווח בר סמך: 1.38- עד 0.05-, p=0.036), אך לא ברמת החרדה או באיכות החיים בשבוע 12. לא היו הבדלים בתוצאי המטפלים בשבוע 24.

ניתוח הידרדרות סופנית הראתה השפעות ניכרות של ההתערבות על הלחץ הנפשי הכללי של המטפלים (HADS כללי), עם השפעות על תתי-סולמות להערכת חרדה ודיכאון שלושה ושישה חודשים לפני מות המטופלים.

התערבות מוקדמת עם טיפול פליאטיבי עבור מטופלים עם אבחנה חדשה של סרטן ריאות וסרטן במערכת העיכול מובילה לשיפור בתסמינים הפסיכולוגיים של האדם המטפל. מחקר זה הראה כי היתרון של מודלים מוקדמים ומשולבים של טיפול פליאטיבי עבור מטופלים אונקולוגיים נמשך מעבר לתוצאי המטופלים ומשפיע לטובה גם על חוויית המטפלים.

מקור:

Oncologist. 2017 Dec;22(12):1528-1534. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0227. Epub 2017 Sep 11. Effects of Early Integrated Palliative Care on Caregivers of Patients with Lung and Gastrointestinal Cancer: A Randomized Clinical Trial.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי מוקדם,  איכות חיי המטפל,  טיפול בחולי סרטן,  חרדה,  סרטן ריאות,  סרטן במערכת העיכול
תגובות