סרטן גרורתי של המעי הגס

גיל המטופלים אינו משפיע על יעילות, בטיחות והיענות לטיפול קו-ראשון עם כימותרפיה וצטוקסימאב (ארביטוקס) עבור מטופלים עם סרטן גרורתי במעי הגס

שילוב של כימותרפיה וצטוקסימאב (ארביטוקס) יעיל ובטוח במידה דומה בשתי קבוצות הגיל ומביא לשיעורי היענות דומים. ההבדלים בהישרדות בין מטופלים צעירים למבוגרים נובעים כנראה מהבדלים בשימוש בקו טיפול שני ושיעורי כריתת גרורות

ההשפעה של גיל (מתחת ל-70 שנים ו-70 ומעלה) נבחנה באופן רטרוספקטיבי על איכות החיים, היארעות תופעות לוואי (כולל תגובות עוריות) ויעילות הטיפול הכימותרפי בשילוב עם צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציות בגן KRAS.

225 מטופלים ממחקר ObservEr (סטטוס תפקודי: 0-1) נבדקו בניתוח רטרוספקטיבי זה בהתבסס על גילם (מתחת ל-70 ו-70 ומעלה) והוערכו באמצעות שאלון EORTC QLQ-C30 של הארגון האירופאי למחקר וטיפול בסרטן (European Organisation for Research and Treatment of Cancer QoL questionnaire core-30) ושאלון מדד איכות החיים הדרמטולוגית (Dermatology Life Quality Index - DLQI).

שתי קבוצות המטופלים (141 מתחת לגיל 70 ו-84 בגילאי 70 ומעלה) אוזנו ללא הבדלים במאפיינים הקליניים והפתולוגיים. שתי הקבוצות קיבלו סוג דומה של טיפול כימותרפי קו-ראשון עם צטוקסימאב והיו עם משך טיפול והיענות דומים. הטיפול בצטוקסימאב הוביל להיארעות דומה של תופעות לוואי ולהשפעה דומה על איכות החיים בקרב מטופלים מבוגרים וצעירים. לא נצפו הבדלים בהישרדות ללא התקדמות ובשיעורי השליטה במחלה בין שתי אוכלוסיות המטופלים. חציון ההישרדות הכללית היה גבוה יותר בקרב מטופלים מתחת לגיל 70 (27 חודשים, 95% רווח בר סמך: 22.731.27), בהשוואה למטופלים בגילאי 70 ומעלה (19 חודשים, 14.65-23.35) (p=0.002), ככל הנראה עקב שיעורים גבוהים יותר של כריתת גרורות (27.0% בהשוואה ל-8.3%; p=0.001) ושימוש רב יותר בקו טיפול שני בקבוצה הצעירה (58.9% בהשוואה ל-42.9%; p=0.028).

הנתונים שלהלן מציעים כי ניתן לטפל במטופלים קשישים מתאימים עם mCRC בטיפול על בסיס צטוקסימאב (ארביטוקס) בבטחה, מאחר ונראה כי איכות החיים ופרופיל הבטיחות אינם מושפעים מגיל המטופלים. בנוסף, הגיל לא השפיע על בחירת הכימותרפיה שנוספה לצטוקסימאב ועל ההיענות לטיפול.

מקור: 

J Geriatr Oncol. 2018 Feb 9. pii: S1879-4068(18)30027-4. doi: 10.1016/j.jgo.2018.01.009. [Epub ahead of print] Quality of life, compliance, safety and effectiveness in fit older metastatic colorectal patients with cancer treated in first-line with chemotherapy plus cetuximab: A restrospective analysis from the ObservEr study.

נושאים קשורים:  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  גיל המטופלים,  השפעת הגיל,  סרטן בקשישים,  מחקר ObservEr,  איכות חיים,  היענות לטיפול,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
תגובות