סרטן קולורקטלי גרורתי

תוצאות ראשונות ממחקר שבדק טיפול משולש באנקורפניב, ציטוקסימאב ובינמטימיב לסרטן קולורקטלי גרורתי

בשלב הבטיחות של מחקר BEACON CRC, טיפול משולש באנקורפניב, ציטוקסימאב השיג תוצאות משמעותיות בהקטנת הגידול והארכת הזמן ללא התקדמות מחלה ל-8 חודשים תוך שמירה על פרופיל בטיחות סביר

מוטציית BRAF קיימת ב-10-15% מחולי סרטן קולורקטלי גרורתי, ומשמעותה פרוגנוזה גרועה, עם פחות מ-10% תגובה לטיפול, והישרדות לאחר כישלון קו טיפול ראשון של פחות מ-6 חודשים. במחקר פרוספקטיבי ששילב אירינוטקאן (IRINOTECAN) וצטוקסימאב (CETUXIMAB) הושג צמצום הגידול רק ב-21%, וב-60% הייתה גדילה של יותר מ-100% בנפח הגידול.

במחקר שלב שני בו נבדקה יעילות ובטיחות הטיפול בצטוקסימאב בשילוב מעכב BRAF אנקורפניב (ENCORAFENIB) השילוב השיג זמן ללא התקדמות המחלה של 4.2 חודשים, אחוז תגובה של 22% וזמן הישרדות חציוני של מעל לשנה.

בהמשך מחקרים הראו ששילוב מעכב MEK בחולים עם BRAF משפר יעילות בהשוואה למעכב BRAF לבד גם בחולי סרטן קולורקטלי גרורתי.

בעקבות נתונים אלו נבנה מחקר BEACON CRC. מחקר זה כלל  שלב בדיקת בטיחות מצומצם שתוצאותיו מוצגות בסיכום זה, ובעקבותיו שלב תלת-זרועי רב מרכזי ואקראי שמשווה טיפול דואלי בצטוקסימאב ואנקורפניב, טיפול משולש באותן התרופות בתוספת בינימטיניב, וטיפול ביקורת באחת משתי תשלובות מקובלות (FOLFIRI וצטוקסימאב או אירינוטקאן וצטוקסימאב). מחקר זה עדיין בעיצומו.

בשלב בדיקת הבטיחות נכללו 30 חולים עם סרטן קולון גרורתי ו-BRAF לאחר כישלון אחד או שני קווי טיפול. החולים קיבלו אנקורפניב במינון 300 מ״ג אחת ליום, בינימטיניב 45 מ״ג פעמיים ביום וציטוקסימאב במינון 400 מ״ג למטר רבוע ולאחר מכן 250 מ״ג למטר רבוע אחת לשבוע למשך מחזור טיפול של 4 שבועות וחוזר חלילה.

בדיקת דימות להערכת גודל הגידול בוצעה אחת ל-6 שבועות ב-4 חודשים ראשונים ולאחר מכן אחת ל-24 שבועות. סמני סרטן CEA ו-CA19-9 נבדקו ביום הראשון לכל מחזור טיפול.

בעת סיכום הנתונים 10 חולים  (33%) עדיין קיבלו טיפול ו-20 חולים (67%) הפסיקו טיפול. משך הטיפול החציוני היה 7.8 חודשים. 17 חולים (57%) הפסיקו טיפול עקב התקדמות המחלה, אחד נפטר, אחד הפסיק עקב תופעת לוואי הקשורה לטיפול (עייפות) ואחד עקב תופעת לוואי שאינה קשורה לטיפול (כולנגיטיס).

תופעות לוואי משמעותיות כללו עייפות, זיהומים בדרכי השתן, עלייה ב-AST ו-CPK.

מבחינת יעילות הטיפול 14 (48%) מהחולים עם BRAFי(29 חולים סה״כ) השיגו תגובה חלקית או מלאה, 3 חולים השיגו תגובה מלאה. מבין 15 החולים האחרים כולם השיגו עצירה בהתקדמות המחלה, ב-9 מהחולים זו נמשכה מעל לחצי שנה. זמן ללא התקדמות מחלה היה 8 חודשים.

בתחילת המחקר ל-20 חולים היה CEA מוגבר, ל-20 היה CA19-9 מוגבר ול-16 חולים היה את שניהם. סמני הסרטן ירדו בכלל החולים בהם הם היו מוגברים.

בשלב הבטיחות של מחקר BEACON CRC טיפול משולש באנקורפניב, ציטוקסימאב ובינמטימיב נסבל היטב ע״י החולים והראה יעילות בהקטנת הגידול, שעולה על זו של טיפול בציטוקסימאב ואנקורפניב לבד.

מקור:

BEACON CRC Study Saftey Lead-in (SLI) in Patients with BRAFv600E Metastatic Colorectal Cancer : Efficacy and Tumor Markers Eric Van Custem, et al. 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, January 18-20, San-Francisco

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  סרטן קולורקטלי גרורתי,  צטוקסימאב,  אנקורפניב,  בינימטיניב,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות