הודעות 17.01.2018

סיכום מליאת האיגוד

התקיימה בכנס ISCORT-17 בתאריך 12.1.18

 1. ד"ר מרמשטיין סקר את פעילות ועד האיגוד בשנה האחרונה. נושאים מרכזיים שנדונו:
  א. שינוי תקנון האיגוד כך שחבר איגוד מלא יהיה רק מומחה באונקולוגיה וחבר איגוד זוטר יהיה מתמחה באונקולוגיה או רופא שאינו אונקולוג אך עובד במשרה מלאה במכונים האונקולוגיים. יתר החברים באיגוד יהיו חברים נלווים. השינויים בהליך אישור משפטי בהר"י ויובאו למליאה במהלך השנה.
  ב. דיונים בהר"י לגבי מבנה ההתמחות בשני מסלולים (רפואי וקרינתי). בוצעה סקירה של החלטת הר"י ולאחר מכן התקיים דיון קצר במליאה, ללא סיכום. יש לפעול בהתאם להחלטת הר"י לגבי חתימות נדרשות בפנקס ההתמחות. יש לציין שמחלקות האשפוז הן באחריות שני התחומים.
  ג. נמסר דיווח של שיתוף הפעולה עם ESMO ועל שיתוף פעולה דומה שמתגבש עם ASCO.
  ד. הועלה לדיון נושא מימון השתתפות רופאי הרשות הפלסטינית בכינוס ISCORT בדומה לחברי האיגוד. במהלך הדיון הועלו דעות מגוונות. העלות הכספית היא פועל יוצא של מספר הרופאים אותם ממנים ולכן נדרשת החלטה עקרונית שתתקבל במהלך השנה.
  ה. ועד האיגוד יפעל להקמת יכולת טכנולוגית באתר האיגוד לצורך הצבעות אלקטרוניות של חברי האיגוד, בהתאם לדרישות הר"י שמחייבות מערכת שיש לה תוקף משפטי מתאים.
 1. ד"ר פפר סקר את הפעילות הכספית של האיגוד במהלך 2017 כולל הכנסות מהכנס האונקולוגי ופעילות האתר והוצאות של מלגות נסיעה, מענקי מחקר.
  א. התקיים דיון קצר בנושא גיוס סטאז'רים טובים להתמחות באונקולוגיה. קיימת אי בהירות לגבי קיום תקנים פנויים. הרושם מהדיון עלה שמוקד הבעיה הוא מספר התקנים ולא מחסור במתמחים. לא התקבלה החלטה כלשהי, אך מבחינת האיגוד יש נכונות לתת לכך עדיפות מבחינת משאבים כספיים.
 1. ד"ר רובינוב סקרה את פעילות החוגים השונים במהלך 2017 ובעיות שעלו בהכנת "תעדוף סל התרופות". עיקרי הצעותיה:
  א. פתיחת חוגים בנושא גינקולוגיה וסרקומה. על הרופאים והרופאות העוסקים בתחום לבצע את הארגון הראשוני ולהגיש בקשה (על פי כללי הר"י לפחות 7 חברים מלאים שמקימים חוג וקיום 2 מפגשים בשנה).
  ב. הצעה למענקי מחקר מטעם האיגוד לחוגים השונים. הוצגו כללים שפותחו על ידי ד"ר רובינוב והיא תכין הצעה מלאה להחלטה לישיבת הוועד הקרובה.
  ג. הועלה נושא השתתפות חברי האיגוד בישיבות התעדוף והצורך לקבוע כללים ברורים לגבי מי רשאי לתעדף. האם כל חברי האיגוד שמגיעים לישיבה או רק "חברים קבועים". האם ניתן לתעדף במייל או רק מי שנכח בישיבה נכלל. הוועד ימסור את החלטתו בנושא בחודשים הקרובים. ניתן לשלוח הצעות לחברי הוועד.
 1. ד"ר פורים סקר את פעילות אתר האיגוד והעלה רעיונות לקידום האתר.
 2. ד"ר רמו סקרה את עבודתה של ועדת הביקורת אשר התמקדה בנושא "הצהרת ניגוד אינטרסים" בכנס על ידי המרצים ומילוי "ניגוד אינטרסים" בישיבות החוגים לוועדת הסל (אשר על פי המידע של ועד האיגוד היה 100% הענות למילוי).

רשם: פרופ' גיל בר-סלע

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות