סטומטיטיס 03.01.2018

שימוש במשחת שיניים המכילה ליזוזים כטיפול בסטומטיטיס המלווה באפטות

היעילות והבטיחות של משחת שיניים המכילה ליזוזים כטיפול לסטומטיטיס קלה, חוזרת ומלווה באפטות

מחקר אקראי, כפול-סמיות, בחן את היעילות והבטיחות של משחת שיניים המכילה ליזוזים כטיפול לסטומטיטיס קלה, חוזרת ומלווה באפטות. במחקר נמצא כי הטיפול מעודד החלמה ומפחית את תכיפות ההישנות של הדלקת.

במחקר, בביקורת מקבילה, שנערך במשך 3 חודשים בסין השתתפו 71 מטופלים הסובלים מסטומטיטיס קלה וחוזרת המלווה באפטות, במטרה לבחון את היעילות והבטיחות של משחת שיניים המכילה ליזוזים כטיפול למצב הנ"ל.

המשתתפים הוקצו באופן אקראי לקבוצת הטיפול או קבוצת ביקורת, ונתונים דמוגרפיים וציון כאב לפי סולם אנלוגי ויזואלי תועדו בנקודת ההתחלה. משך ההחלמה של הסטומטיטיס, תכיפות ההישנות ותופעות לוואי תועדו בביקורי המעקב שנערכו לאחר חודש, חודשיים ושלושה חודשים.

לא נצפה הבדל מובהק (P > 0.05) בציון הכאב בין קבוצת הטיפול (3.00 ± 1.66) וקבוצת הביקורת (2.66 ± 1.51). משך ההחלמה הממוצע התקצר באופן מובהק (P < 0.01) בקבוצת הטיפול (5.66 ± 2.02) בהשוואה לקבוצת הביקורת (7.46 ± 2.69). גם תכיפות ההישנות פחתה באופן מובהק מ-4.40 ± 2.89 בקבוצת הביקורת ל-3.06 ± 1.48 בקבוצת הטיפול (P < 0.05). לא נצפו במסגרת המחקר תופעות לוואי משמעותיות.

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך שמשחת שיניים המכילה ליזוזים הינה יעילה בעידוד החלמה והפחתת תכיפות ההישנות של סטומטיטיס קלה, חוזרת ומלווה באפטות, ללא תופעות לוואי משמעותיות.

מקור:

Clinical evaluation of a toothpaste containing lysozyme for the treatment of recurrent aphthous stomatitis: A 3-month, double-blind, randomized study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29178716

נושאים קשורים:  סטומטיטיס,  אפטה,  כאב,  ליזוזים,  מחקרים
תגובות