מחקרים

השיוך לתת-קבוצה מולקולרית מוסכמת קשור לשיעורי ההישרדות של חולי סרטן גרורתי של המעי הגס

שיוך של כ- 400 גידולים סרטניים מהמעי הגס לארבע תתי-קבוצות מולקולריות מוסכמות (CMSs) חשף קשר בין סיווג ה- CMS לשיעורי ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות, בהתאם לטיפול הקו הראשון הנבחר, בוואציזומאב (אווסטין), הקשור ליתרון הישרדותי בגידולים מסוג CMS1 ו- CMS4, או סטוקסימאב (ארביטוקס), הקשור ליתרון הישרדותי בגידולים מסוג CMS2

מחקר Alliance היה מחקר שלב III עם הקצאה אקראית, שהראה כי אין הבדל בהישרדות ללא התקדמות ובהישרדות הכללית של מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) שקיבלו סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) או בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) במסגרת טיפול קו-ראשון. פלטפורמת Nanostring שימשה לסיווג 392 גידולים ראשוניים של המעי הגס, ללא מוטציה בקודונים 12 ו- 13 של KRAS, לתתי-קבוצות מולקולריות מוסכמות (Consensus molecular subgroups - CMS) וקישרה בין סיווג ה- CMS להישרדות הכללית ולהישרדות ללא התקדמות.

מבין 431 גידולים, 392 סווגו בהצלחה ל- CMSs באמצעות פאנל Nanostring שהותאם לגידולים סרטניים של המעי הגס. מודל מרובד של סיכונים יחסיים על שם קוקס שימש להערכת השפעת סיווג ה-CMS, אשר רובדה לפי טיפולים קודמים בהקרנה או כימותרפיה ותוקננה לפי גיל, מין, מוצא אתני, מיקום הגידול הראשוני, שליחת גרורות לכבד בלבד וצד הגידול (ימין/שמאל).

מבין כלל הגידולים שסווגו, 14% שויכו ל- CMS1 (היפר-מוטציות, חוסר-יציבות גנומית [microsatellite unstable], שפעול חזק של מערכת החיסון), 47% שויכו ל- CMS2 (סרטן אפיתליאלי עם הגברת האיתות במסלולים WNT ו- MYC),י2% שויכו ל- CMS3 (סרטן אפיתליאלי עם הפרעה חמורה בתפקוד המטבולי), 29% שויכו ל- CMS4 (שפעול חזק של TGF-β, פלישה לסטרומה ואנגיוגנזה) ו- 8% היו עם סיווג לא מוסכם. נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי ההישרדות בין מטופלים מתתי-קבוצות שונות אשר טופלו עם בוואציזומאב לעומת אלו שטופלו עם סטוקסימאב (חציון הישרדות ללא התקדמות עם בוואציזומאב לעומת סטוקסימאב: CMS1:י20.4 לעומת 11.7 חודשים; CMS2:י36.8 לעומת 41.2 חודשים; CMS3 לא חושב עקב קבוצת מדגם קטנה; CMS4:י26.7 לעומת 20.0 חודשים; adjusted p=0.022; חציון הישרדות כללית עם בוואציזומאב לעומת סטוקסימאב: CMS1:י7.0 לעומת 6.0 חודשים; CMS2:י12.9 לעומת 14.9 חודשים; CMS4:י9.9 לעומת 9.5 חודשים; adjusted p=0.011).

מטופלים עם mCRC בסיווג CMS1 שהוקצו לבוואציזומאב היו עם הישרדות כללית ממושכת יותר בהשוואה לאלו שהוקצו לסטוקסימאב (סיכון יחסי [hazard ratio – HR]:י0.47, 95% רווח בר סמך: 0.24-0.92). מנגד, מטופלים עם mCRC בסיווג CMS2 שהוקצו לבוואציזומאב נטו להישרדות כללית קצרה יותר בהשוואה לאלו שהוקצו לסטוקסימאב (HR: 1.41, 0.95-2.08).

ממצאים אלו מציעים כי סיווג CMS קשור להישרדות הכללית ולהישרדות ללא התקדמות לפי טיפול הקו הראשון הניתן למטופלים עם mCRC. נתונים ראשוניים אלו מציעים כי קבוצות CMS מסוימות קשורות ליתרונות של כימותרפיה על בסיס בוואציזומאב (אווסטין) או סטוקסימאב (ארביטוקס). יש להמשיך ולחקור את סיווג ה- CMS כגורם ריבוד במחקרים עתידיים.

מקור: 

Impact of consensus molecular subtyping (CMS) on overall survival (OS) and progression free survival (PFS) in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC): Analysis of CALGB/SWOG 80405 (Alliance)
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3511)

הפירוט של תתי-הקבוצות נלקח מהתקציר:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457759

נושאים קשורים:  מחקרים,  mCRC,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואציזומאב,  אווסטין,  מחקר Alliance,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  תת-קבוצה מולקולרית מוסכמת,  CMS,  CMS1,  CMS2,  CMS4,  Nanostring,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
תגובות