איפילימומאב 12.07.2017

היחס בין נויטרופילים ללימפוציטים מנבא הישרדות ותגובה לאיפילימומאב בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת

ניתן לנבא את תוצאי המחלה ושיעורי התגובה לאיפילימומאב (יירבוי), אך לא לחוסמי BRAF, לפי היחס בין נויטרופילים ללימפוציטים (NLR) בקו הבסיס ולפי שינויים ביחס זה במהלך הטיפול במלנומה מתקדמת. מתוצאות אלו עולה כי NLR עשוי לשמש כסמן פרוגנוסטי למטופלים המקבלים אימונותרפיה

יירבוי (Ipilimumab - IPI - Yervoy), נוגדן ל- CTLA-4, וחוסמי BRAF, משפרים את ההישרדות של חולי מלנומה, אך לא כל המטופלים מגיבים לטיפול, בעוד שתופעות הלוואי עשויות להיות מגבילות. היחס בין נויטרופילים ללימפוציטים (neutrophil to lymphocyte ratio - NLR) לפני תחילת הטיפול התרופתי נקשר לתוצאי מטופלים שקיבלו איפילימומאב, אך תפקידו של NLR לא נבדק במהלך הטיפול או במטופלים שטופלו עם חוסמי BRAF.

בעזרת מאגר נתונים פרוספקטיבי איתרו החוקרים מטופלים עם מלנומה בלתי-נתיחה בשלבים III או IV שטופלו עם איפילימומאב או חוסם BRAF (מונותרפיה עם ומוראפניב [Vemurafenib - Zelboraf] או דברפניב [Dabrafenib - Tafinlar]) בשנים 2006-2011. NLR חושב לפני תחילת הטיפול וכל שלושה שבועות מתחילתו, עד שבוע 9. נבחן הקשר בין NLR בקו הבסיס ו- NLRs במהלך הטיפול לבין ההישרדות הכללית, הישרדות ללא התקדמות ותגובה קלינית לטיפול בעזרת ניתוחי הישרדות ומודלים תלויי-זמן של רגרסיה על שם קוקס. עוד נבחן הקשר בין שינוי יחסי ב- NLR מקו הבסיס לתוצאים הקליניים שהוזכרו והקשר שבין NLR להישרדות הכללית, הישרדות ללא התקדמות ומאפיינים קליניים נוספים נבחן במודל רב-משתנים.

197 מטופלים טופלו עם איפילימומאב ו- 65 עם חוסמי BRAF. ניתוח רב-משתנים שתוקנן לפי שלב הגרורות וסוג המחלה (בהישרדות כללית) או מין (בהישרדות ללא התקדמות) נמצא כי ערך NLR של 5 ומעלה, בכל נקודת זמן, נקשר לתוצאים ירודים בעוקבת האיפילימומאב של הישרדות כללית (יחס סיכון [hazard ratio - HR]: 2.03-3.37, p<0.001), הישרדות ללא התקדמות (HR: 1.81-2.51, p<0.001) ותגובה לטיפול (יחס סיכוי [odds ratio - OR]: 3.92-9.18, p<0.007). כמו כן, עלייה של יותר מ- 30% ב- NLR מקו הבסיס, בכל נקודת זמן, נקשרה עם תוצאים ירודים של הישרדות כללית והישרדות ללא התקדמות (HR: 1.81 ו- 1.66, בהתאמה, p<0.004). NLR לא נקשר באופן עקבי לאף אחד מהתוצאים שנבדקו בקרב מטופלים שטופלו עם חוסמי BRAF.

NLR גבוה, הן לפני והן במהלך טיפול עם איפילימומאב (יירבוי), קשור לקיצור ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות ולשיעורי תגובה נמוכים לטיפול בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת. עלייה ב- NLR מקו הבסיס במהלך הטיפול נקשרה לתוצאים גרועים מבחינת ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות בקרב מטופלים שקיבלו איפילימומאב. בקרב מטופלים שטופלו עם חוסמי BRAF, לעומת זאת, לא נמצא כל קשר בין NLR לתוצאי הישרדות או תגובה. מתוצאות המחקר עולה כי NLR עשוי להיות גורם מנבא ייחודי עבור מטופלים המקבלים אימונותרפיה.

מקור: 

Cassidy MR, Wolchok RE, Zheng J, Panageas KS, Wolchok JD, Coit D, Postow MA, Ariyan C.
Neutrophil to Lymphocyte Ratio is Associated With Outcome During Ipilimumab Treatment
EBioMedicine. 2017 Apr;18:56-61. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.03.029. Epub 2017 Mar 24.

נושאים קשורים:  איפילימומאב,  יירבוי,  חוסמי BRAF,  מלנומה מתקדמת,  אימונותרפיה,  ומוראפניב,  זלבוראף,  דברפניב,  טפינלר,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  תגובה לטיפול,  מחקרים,  אימונואונקולוגיה בחסות BMS,  אימונואונקולוגיה,  יחס נויטרופילים-לימפוציטים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות