מחקרים 11.05.2017

Atezolizumab בהשוואה ל- docetaxel כקו טיפול מתקדם ב- NSCLC

במחקר בינלאומי Atezolizumab, נוגדן מונוקלונלי כנגד PD-L1, הוביל ליתרון הישרדותי והראה פרופיל בטיחות מתקבל על הדעת בחולים עם NSCLC לאחר קווי טיפול קודמים

Atezolizumab הינו נוגדן מונוקלונלי הומני כנגד נקודת הבקרה החיסונית PD-L1י(programmed death-ligand 1). במחקר קליני אקראי שלב 3 ביקשו החוקרים להעריך את יעילותו ובטיחותו בהשוואה ל- docetaxel בטיפול בחולי NSCLC לאחר קווי טיפול קודמים.

במחקר נכללו 194 מרכזי טיפול אונקולוגיים מ- 31 מדינות, מהם גויסו מטופלים עם NSCLS. כל המטופלים היו לאחר קו טיפול אחד או שניים עם משלבי כימותרפיה ל- NSCLC stage IIIB או IV. המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבל טיפול ב- atezolizumab במינון 1,200 mg או docetaxel במינון 75 mg/m2 כל שלושה שבועות. התוצאות העיקריות הוגדרו כהישרדות כללית לפי כוונה לטפל (ITT) תוך התייחסות לביטוי של PD-L1 ב- 1% או יותר מתאי הגידול או תאי המערכת החיסונית (TC1/2/3 או IC1/2/3).

במסגרת חלקו הראשון של המחקר נכללו 425 מטופלים בקבוצת  atezolizumab ו- 425 מטופלים בקבוצת docetaxel. משך ההישרדות החציוני בקבוצות TC1/2/3 או IC1/2/3 היה ארוך באופן משמעותי תחת טיפול ב- atezolizumab בהשוואה ל- docetaxel, 15.7 חודשים לעומת 10.3 חודשים, בהתאמה (HR 0.74, 95% CI 0.58-0.93). בניתוח נתונים לפי כוונה לטפל משך ההישרדות החציוני היה 13.8 חודשים בהשוואה ל- 9.6 חודשים, בהתאמה (HR 0.73, 95% CI 0.62-0.87, p=0.0003), וגם בקרב מטופלים עם ביטוי נמוך או העדר ביטוי של PD-L1י(TC0 ו- IC0) נראה שיפור במשך ההישרדות תחת טיפול ב- atezolizumab בהשוואה ל- docetaxelי(12.6 חודשים לעומת 8.9 חודשים, בהתאמה). שיעורן של תופעות לוואי בדרגה 3 או 4 היה נמוך יותר בקבוצת ה- atezolizumabי(15% לעומת 43%).

החוקרים מסכמים כי טיפול ב- atezolizumab, נוגדן מונוקלונלי הפועל כנגד PD-L1, הוביל לשיפור בהישרדות הכללית בהשוואה ל- docetaxel בחולי NSCLC לאחר קווי טיפול קודמים, והוכיח פרופיל בטיחות מתקבל על הדעת, ויתרון זה נראה גם בקרב חולים עם ביטוי נמוך או העדר ביטוי של PD-L1.

מקור:

Rittmeyer, A., Barlesi, F., Waterkamp, D., Park, K., Ciardiello, F., von Pawel, J., Gadgeel, S.M., Hida, T., Kowalski, D.M., Dols, M.C. and Cortinovis, D.L., 2016. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial. The Lancet.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  נקודות בקרה חיסוניות,  PD-L1,  atezolizumab,  docetaxel
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות