מחקרים 23.04.2017

פמברוליזומאב כטיפול קו שני לחולים עם קרצינומה אורותליאלית מתקדמת

טיפול בפמברוליזומאב (קיטרודה) הוביל להארכת ההישרדות הכוללת בקרב חולים עם קרצינומה אורותליאלית מתקדמת בכ- 3 חודשים בממוצע עם שיעור נמוך יותר של תופעות לוואי בהשוואה לטיפול כימותרפי

חולים עם קרצינומה אורותליאלית מתקדמת, המוסיפה להתקדם לאחר קבלת כימותרפיה מבוססת פלטינום, הם בעלי פרוגנוזה עגומה ומספר מצומצם של אפשרויות טיפוליות.

למחקר בינלאומי, תווית פתוחה, שלב 3, גויסו 542 חולים עם סרטן אורותליאלי מתקדם שחזר או הראה התקדמות לאחר טיפול בכימותרפיה מבוססת פלטינום, לקבל פמברוליזומאב (קיטרודה), נוגדן חד שבטי הומני כנגד PD-1, במינון של 200 mg אחת ל- 3 שבועות, או משלב כימותרפי שכלל פקליטקסל, דוקטקסל או וינפלונין. התוצאות העיקריות הוגדרו כהישרדות כוללת, וכהישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב כלל המטופלים, ובקרב מטופלים עם דירוג PD-L1 של 10% או יותר.

משך ההישרדות הכוללת החציוני בעבור המשתתפים במחקר היה 10.3 חודשים (95% CIי8.0-11.8) בקבוצת הפמברוליזומאב, בהשוואה ל- 7.4 חודשים (95% CIי6.1-8.3) בקבוצת הכימותרפיה (HR 0.73; 95% 0.59-0.91; P=0.002). בקרב חולים עם דירוג PD-L1 של 10% או יותר ההישרדות הכוללת הייתה 8.0 חודשים (95% CIי5.0-12.3) ו- 5.2 חודשים (95% CIי4.0-7.4), בהתאמה (HR 0.57; 95% CI 0.37-0.88; P=0.005). לא נראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות השונות במשך ההישרדות ללא התקדמות המחלה (HR 0.98; 95% CI 0.81-1.19). שיעורן הכולל של תופעות לוואי בכל דרגה היה נמוך יותר בקבוצת הפמברוליזומאב בהשוואה לקבוצת הכימותרפיה (60.9% לעומת 90.2%, בהתאמה), כמו גם שיעורן של תופעות לוואי בדרגה 3,4 או 5 (15.0% לעומת 49.4%). יש לציין כי שיעורם של מקרי תמותה שיוחסו לטיפול היה נמוך אך דומה בין הקבוצות. תופעות הלוואי הנפוצות בקבוצת הפמברוליזומאב היו גרד (19.5%), עייפות (13.9%) ובחילות (10.9%), ואילו בקבוצת הכימותרפיה נראו בעיקר נשירת שיער (37.6%), עייפות (27.8%) ואנמיה (24.7%). תופעות לוואי שנראו בשיעור נמוך אך היו משמעותיות תחת הטיפול בפמברוליזומאב היו פנאומוניטיס, קוליטיס ונפריטיס.

החוקרים מסכמים כי טיפול בפמברוליזומאב כקו שני בקרב חולים עם קרצינומה אורותליאלית מתקדמת ועמידה לטיפול מבוסס פלטינום, הוביל להארכתה של ההישרדות הכוללת ב- 3 חודשים לערך, עם שיעור נמוך יותר של תופעות לוואי בהשוואה לטיפול כימותרפי.

מקור:

Bellmunt, Joaquim, et al. Pembrolizumab as Second-Line Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma. New England Journal of Medicine (2017).‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה אורותליאלית,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  נוגדן הומני חד שבטי כנגד PD-1
תגובות