מחקרים 05.03.2017

מתן Avastin כחלק מטיפול קו ראשון בחולי סרטן מעי גס גרורתי, והשפעתו על הישרדותם של אלו המטופלים בנוגדי EGFR בהמשך

לפי תוצאות מחקר שנערך באוסטרליה, לא נראה הבדל משמעותי בהישרדות כוללת של חולי סרטן מעי גס גרורתי שטופלו בנוגדי EGFR כקו טיפול מתקדם, בין אלו שטופלו במשלב כימותרפיה בתוספת Avastin כקו ראשון, לאלו שטופלו בכימותרפיה בלבד

הטיפול התרופתי המקובל כקו ראשון בסרטן מעי גס גרורתי הוא משלב כימותרפי בתוספת תרופה ביולוגית. במחקר שנערך באוסטרליה, ותוצאותיו הוצגו השנה בכנס ה- ASCO GI, בקשו החוקרים לבדוק האם מתן Avastinי(Bevacizumab; anti-VEGF), כחלק ממשלב הטיפול הניתן כקו ראשון בחולים עם סרטן מעי גס גרורתי, עלול להוביל לעמידות נרכשת לטיפול בתרופות ממשפחת נוגדי EGFR, כאשר אלו ניתנות כקו טיפול מתקדם בהמשך.

במחקר רטרוספקטיבי זה, הנועד להשוות מאפיינים ושיעורי הישרדות של חולים שטופלו בנוגדי EGFR כקו טיפול שני או יותר, חולקו החולים הללו לשתי קבוצות בהתאם לטיפול אותו קיבלו כקו ראשון, קבוצת טיפול בכימותרפיה + Avastin, וקבוצת טיפול בכימותרפיה בלבד. ניתוח הנתונים נעשה על מנת להעריך האם טיפול בAvastin כחלק מקו ראשון נמצא קשור לשיעורי הישרדות כללית נמוכים יותר.

348 חולי סרטן מעי גס גרורתי שטופלו בנוגדי EGFR כקו טיפול מתקדם, נכללו במחקר, מתוכם כ- 187 טופלו בכימותרפיה + Avastin כטיפול קו ראשון, ו- 161 טופלו בכימותרפיה בלבד. משך הישרדות חציוני בעבור קבוצת הטיפול המשולב עם Avastin היה 34.2 חודשים לעומת 28.2 חודשים בקבוצת הטיפול הכימותרפי (p = 0.12).

בהתאם לממצאים אלו נראתה מגמה של הישרדות כוללת גבוהה יותר בקבוצת החולים שטופלו בכימותרפיה + Avastin. החוקרים מסכמים, כי טיפול משולב עם Avastin כקו ראשון, לא הוביל להרעה בפרוגנוזה בקרב חולים עם סרטן מעי גס גרורתי, שטופלו בנוגדי  EGFR כקו טיפול מתקדם.  לפי תוצאות מחקר זה נראה שמתן Avastin בקו טיפול ראשון אינו גורם לרכישת עמידות לנוגדי EGFR.

מקור:

Timothy Jay Price, Christos Stelios Karapetis, Amitesh Chandra Roy, Robert Padbury, Guy Maddern, David Roder, Cynthia Piantadosi, Matthew E. Burge, Amanda Rose Townsend, 2017 Gastrointestinal Cancers Symposium. Bevacizumab and its impact on survival for patients receiving subsequent ANTI-EGFR therapy: Results from the South Australian metastatic colorectal cancer registry. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 4S; abstract 754).

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  כימותרפיה,  Avastin,  anti-VEGF,  anti-EGFR,  סרטן המעי הגס
תגובות