מחקרים

צטוקסימאב יעיל ובטוח לטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס עם עמידות לתרופות ומוטציה בגן KRAS

מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס עמיד לתרופות ועם מוטציה בגן KRAS, השיגו יתרון הישרדותי קל לאחר טיפול עם צטוקסימאב (ארביטוקס) כמונותרפיה בהשוואה לטיפול משולב עם צטוקסימאב ואירינוטקאן, וכמחצית מהמטופלים בשתי הקבוצות השיגו שליטה במחלה

מחקר זה בחן את היעילות והבטיחות של טיפול המבוסס על צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) עבור מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC), עם המוטציה G13D בגן KRAS ועמידות לכימותרפיה.

הערכת היעילות והבטיחות של טיפול על בסיס צטוקסימאב בוצעה במחקר תצפית מבוקר עם הקצאה אקראית שנערך ביפן והשווה את השימוש בצטוקסימאב כמונותרפיה לעומת שילוב של צטוקסימאב ואירינוטקאן (Irinotecan) לטיפול ב- mCRC עם המוטציה  G13D בגן KRAS.

מטופלים שהוקצו למונותרפיה עם צטוקסימאב קיבלו עירוי ורידי של צטוקסימאב אחת לשבועיים (500 מ"ג/מ"ר ביום הראשון) או פעם בשבוע (250 מ"ג/מ"ר). מטופלים שהוקצו לצטוקסימאב עם אירינוטקאן קיבלו עירוי ורידי של צטוקסימאב אחת לשבועיים (500 מ"ג/מ"ר ביום הראשון) או פעם בשבוע (250 מ"ג/מ"ר) ולאחר מכן עירוי של אירינוטקאן (150 מ"ג/מ"ר). בוצע תקנון לציוני הזיקה כדי להשיג איזון בזרוע התצפית.

בניתוח הנתונים הסופי נכללו 29 מטופלים: 10 בקבוצת המונותרפיה ו- 19 בקבוצת הטיפול המשולב. חציון ההישרדות ללא התקדמות היה 2.9 חודשים בקבוצת הצטוקסימאב ו- 2.5 חודשים בקבוצת הצטוקסימאב + אירינוטקאן. שיעורי השליטה במחלה היו 55.6% בקבוצת הצטוקסימאב ו- 47.4% בקבוצת הצטוקסימאב + אירינוטקאן. לאחר תקופת מעקב שנמשכה בחציון של 43 חודשים, חציון ההישרדות הכללת היה 8.0 חודשים בקבוצת הצטוקסימאב ו- 7.6 חודשים בקבוצת הצטוקסימאב + אירינוטקאן. טיפול על בסיס צטוקסימאב לא הביא לעלייה ניכרת ברעילות האופיינית ובסך הכל נסבל היטב. ניתוחי ציוני הזיקה עם תקנון לסטטוס התפקודי ומספר הגרורות הראו תוצאות דומות בשתי קבוצות הטיפול.

טיפול על בסיס צטוקסימאב הביא ליתרונות בקרב מטופלים עם mCRC עמיד לכימותרפיה עם ביטוי המוטציה G13D בגן KRAS. תוצאות המחקר תומכות בשימוש בצטוקסימאב כחלק ממשטר הטיפול ב- mCRC בקרב מטופלים עם גידולים המבטאים מוטציות בגן KRAS.

מקור:

Nakamura M, Aoyama T, Ishibashi K, Tsuji A, Takinishi Y, Shindo Y, Sakamoto J, Oba K, Mishima H.
Randomized phase II study of cetuximab versus irinotecan and cetuximab in patients with chemo-refractory KRAS codon G13D metastatic colorectal cancer (G13D-study)
Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Nov 22. [Epub ahead of print]
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00280-016-3203-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  mCRC,  G13D,  עמידות לכימותרפיה,  אירינוטקאן,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  מוטציית KRAS,  סרטן המעי הגס
תגובות