מחקרים

הוספת צטוקסימאב לטיפול כימותרפי בסרטן גרורתי של המעי הגס אינו פוגם באיכות החיים

טיפול מונע או בתגובה לתופעות לוואי עוריות עקב שימוש בצטוקסימאב (ארביטוקס) מביא לשימור איכות החיים של מטופלים עם סרטן מעי הגס גרורתי אשר מטופלים בנוסף בכימותרפיה. בנוסף נראתה במחקר זה קורלציה בין הופעת פריחה עקב שימוש בצטוקסימאב ושיפור בהישרדות

שילוב של צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) עם משטר כימותרפי משפר את יעילות הטיפול בסרטן מעי הגס גרורתי (metastatic colorectal cancer -mCRC). מחקרים קליניים הראו כי טיפול יעיל  בתגובות עוריות לטיפול בצטוקסימאב משפר את איכות החיים ואת ההיענות לטיפול, אך אין מידע בנושא מניסיון בעולם האמיתי.

מחקר ObservEr הוא מחקר תצפיתי פרוספקטיבי רב-מרכזי שהעריך את איכות החיים, שכיחות תגובות עוריות וניהול כימותרפיה בשילוב עם צטוקסימאב כטיפול קו-ראשון למטופלים עם mCRC. נקודת הסיום העיקרית שנבדקה היתה איכות החיים, אשר הוערכה על ידי מדד איכות החיים הדרמטולוגי (Dermatology Life Quality Index - DLQI) ושאלון להערכת איכות החיים של חולי סרטן (EORTC QLQ-C30). נקודות סיום משניות היו שכיחות תופעות לוואי עוריות וחמורות, חציון ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות, תגובת הגידול ושיעורי ניתוחי כריתה.

בין מאי 2011 לנובמבר 2012, 228 מטופלים עם mCRC לא מוטציה בגן KRAS גויסו למחקר מקרב 28 מרכזים רפואיים באיטליה. 225 היו זמינים לאיסוף נתונים מלא וחציון הגילאים היה 65 שנים.

איכות החיים לא השתנתה במהלך הטיפול ולא הושפעה מבחירה בטיפול מונע או טיפול מגיב לתופעות עוריות. שכיחות תופעות לוואי עוריות בדרגה 3 ומעלה אשר היו ספציפיות לצטוקסימאב הייתה 14% ולא אירעו תופעות לוואי בדרגות 4 או 5. תגובות עוריות היו בקורלציה להארכת ההישרדות (p=0.016) והשכיחות שלהן הושפעה הן ממשטר הכימותרפיה הנבחר - יחס שיעור ההיארעות (Incidence rate ratio - IRR) של אוקסליפלטין (Oxaliplatin) לעומת אירינוטקאן (Irinotecan):י1.72, p<0.0001 - והן ממין המטופלים - IRR של גברים לעומת נשים: 1.38, p=0.0008.

שיעור ההיענות לטיפול בנקודת ההערכה הראשונה מקו הבסיס היה 97.5%. חציון ההישרדות הכללית היה 23.6 חודשים וחציון ההישרדות ללא התקדמות היה 8.3 חודשים.

צטוקסימאב בשילוב עם כימותרפיה לא פגעה באיכות החיים במסגרת קלינית שגרתית, כאשר המטופלים היו בהשגחה צמודה וקיבלו טיפול מונע או כתגובה לתופעות לוואי עוריות. החוקרים מדווחים על קורלציה בין ההישרדות הכללית לתופעות הלוואי העוריות בדומה לדיווחים ממחקרים קליניים מבוקרים שפורסמו בעבר.

מקור:

Pinto C, Di Fabio F, Rosati G, Lolli IR, Ruggeri EM, Ciuffreda L, Ferrari D, Lo Re G, Rosti G, Tralongo P, Ferrara R, Alabiso O, Chiara S, Ianniello GP, Frassoldati A, Bilancia D, Campanella GA, Signorelli C, Racca P, Benincasa E, Stroppolo ME, Di Costanzo F.
Observational study on quality of life, safety, and effectiveness of first-line cetuximab plus chemotherapy in KRAS wild-type metastatic colorectal cancer patients: the ObservEr Study
Cancer Med. 2016 Oct 17. doi: 10.1002/cam4.888. [Epub ahead of print]
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cam4.888/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  mCRC,  מחקרObservEr,  אוקסליפלטין,  אירינוטקאן,  היענות לטיפול,  סרטן המעי הגס,  תופעות לוואי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות