מחקרים

הוספת צטוקסימאב ל- FOLFIRI משפרת תוצאות קליניות בקרב מטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי

מטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי, ללא מוטציות בגנים KRAS או RAS אשר טופלו עם FOLFIRI נהנו משיפור בהישרדות ללא התקדמות והמרה למחלה נתיחה בעקבות הוספת צטוקסימאב (ארביטוקס) לטיפול הכימותרפי, ללא קשר לנוכחות גרורות בכבד בלבד לעומת מחלה מפושטת יותר

הוספת צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) לכימותרפיית FOLFIRIי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לויקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) במסגרת מחקר CRYSTAL בשלב III הביאה לשיפור מובהק בהישרדות ללא התקדמות, הישרדות כללית ושיעורי התגובה האובייקטיבית בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציה בגנים KRAS או RAS.
ניתוח רטרוספקטיבי של תת-קבוצה ממחקר CRYSTAL חקר את יתרונות הטיפול במטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגנים KRAS או RAS, על פי הגבלת הגרורות לכבד בלבד (liver-limited disease - LLD) או ללא הגבלת הגרורות, וכלל הערכה של התפקיד של צטוקסימאב בהקטנת הגרורות ושיעורי ההפיכה ממחלה בלתי-נתיחה למחלה נתיחה.

ההישרדות ללא התקדמות, ההישרדות הכללית, שיעור התגובה האובייקטיבית ושיעורי כריתה מלאה (R0 resection) נותחו לפי זרוע הטיפול עבור תתי-קבוצות עם או ללא LLD.

מבין 367 מטופלים עם גידולים ללא מוטציה בגן RAS,י89 (24%) היו עם LLD ו- 287 (76%) היו ללא LLD. בין תתי-קבוצות אלו של מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS, מאפייני קו הבסיס והמאפיינים הדמוגרפיים היו דומים בשתי קבוצות הטיפול.

עבור מטופלים ללא מוטציה בגן RAS עם LLD, הוספת צטוקסימאב ל- FOLFIRI, בהשוואה לטיפול עם FOLFIRI בלבד, הביאה לשיפור מובהק בהישרדות ללא התקדמות (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.21, 95% רווח בר סמך: 0.09-0.49) ובשיעור התגובה האובייקטיבית (OR: 8.99, 3.17-25.52) ולשיפור מספרי בהישרדות הכללית (HR: 0.65, 0.38-1.10) ובשיעורי הכריתה המלאה (HR: 2.68, 0.63-11.43).

עבור מטופלים ללא מוטציה בגן RAS וללא LLD, הוספת צטוקסימאב ל- FOLFIRI הביאה לשיפור מובהק בהישרדות ללא התקדמות (HR: 2.44, 1.49-3.98) ולשיפור מספרי בשיעורי הכריתה המלאה (OR: 5.94, 0.79-44.88).

תוצאות דומות נצפו בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן KRAS.

הוספת צטוקסימאב לטיפול קו-ראשון עם FOLFIRI שיפרה את התוצאות הקליניות ואת שיעורי הכריתה המלאה בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגנים RAS או KRAS, הן בקרב מטופלים עם גרורות המוגבלות לכבד והן בקרב אלו עם גרורות שאינן מוגבלות לכבד בלבד.

מקור:

Köhne CH, Poston G, Folprecht G, Ciardiello F, Ronga P, Beier F, Van Cutsem E.
FOLFIRI plus cetuximab in patients with liver-limited or non-liver-limited RAS wild-type metastatic colorectal cancer: A retrospective subgroup analysis of the CRYSTAL study
Eur J Surg Oncol. 2016 Oct; 42(10):1540-7. Doi:
0.1016/j.ejso.2016.05.038.
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0748-7983(16)30587-X

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  מחקר CRYSTAL,  mCRC,  KRAS,  RAS,  גידול בלתי נתיח,  כריתה מלאה,  גרורות מוגבלות לכבד,  הישרדות ללא התקדמות,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות