מתוך עדכונים בנושא mCRC

יעילות, סבילות ואנליזת ביומרקרים של מתן ארביטוקס בשילוב עם FOLFOX או FOLFIRI

בפאזה 2 של מחקר ה-APEC נבדק מתן ארביטוקס פעם בשבועיים בשילוב עם כימותרפיה בקו ראשון במטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי

מחקר ה-APEC פאזה 2 הינו מחקר שאינו אקראי אשר בדק מתן קו ראשון ארביטוקס פעם בשבועיים בשילוב עם כימותראפיה (FOLFOX או FOLFIRI לפי בחירת החוקר) בדק חולים בסרטן מעי גס גרורתי עם KRAS/RAS זן הבר.

התקבלו פעילות וכן פרופיל בטיחות דומים לאלו שדווחו במחקרי רישום קו ראשון קודמים שכללו ארביטוקס פעם בשבוע. דבר המצביע על כך שמתן ארביטוקס פעם בשבועיים יעיל ונסבל כטיפול קו ראשון.

במטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי KRAS זן הבר (mCRC), תוצאות של כימותראפיות קו ראשון משתפרות ע"י הוספת ארביטוקס שבועי. מחקר ה-APEC בדק מתן ארביטוקס קו ראשון פעם בשבועיים בשילוב כימותראפיה למטופלים עם mCRC עם KRAS זן הבר.

APEC היה מחקר לא אקראי פאזה 2 שנערך באזור אסיה. 289 מטופלים קיבלו ארביטוקס פעם בשבועיים בשילוב כימותראפיה לפי בחירת החוקר (FOLFOX או FOLFIRI). נקודת הסיום הראשונית היתה שיעור תגובה כללי מאושר
((best confirmed overall response rate (BORR); השרדות ללא התקדמות המחלה ((PFS)יprogression-free survival) והשרדות כוללת ((OS)יoverall survival) היו נקודות הסיום המשניות. התכווצות הגידול המוקדם ((ETS)יearly tumor shrinkage) ועומק התגובה
((DpR)יdepth of response) הוערכו גם.

באוכלוסיית KRAS זן הבר, BORR היה 58.8%, PFS חציוני 11.1 חודשים ו-OS חציוני 26.8 חודשים. אנליזה מורחבת של מוטציות ה-RAS הראתה שמטופלים עם mCRC RAS זן הבר הראו תוצאות טובות יותר
(BORR = 64.7%;יPFS חציוני = 13 חודשים; OS חציוני = 28.4 חודשים). הנתונים מראים ש-ETS ו-DpR עשויים להיות קשורים לתוצאות השרדות באוכלוסיית RAS זן הבר. אף כי מחקר זה לא תוכנן פורמלית להעריך את ההבדלים בתוצאות בין תת קבוצות הטיפול, תוצאות היעילות נמצאו דומות במטופלים שטופלו עם FOLFOX ו-FOLFIRI. לא היו ממצאי בטיחות חדשים; בפרט, תגובות עוריות בדרגה 3/4 תאמו את הציפיות הקליניות.

לסיכום, פעילות שהתקבלה ופרופיל הבטיחות דומים לאלו שדווחו במחקרי רישום קו ראשון קודמים שכללו ארביטוקס שבועי, דבר המצביע על כך שארביטוקס פעם בשבועיים יעיל ונסבל כטיפול קו ראשון ויכול לשמש כאלטרנטיבה למתן שבועי.

מקור:

Cheng, A-L. et al, Clinical Colorectal Cancer 2016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1533002816301529

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  ארביטוקס,  ERBITUX
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות