מתוך ערוץ הפטיטיס C 21.11.2016

זיהום כרוני בהפטיטיס B והפטיטיס C והסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין בקרב נשאי HIV

מחקר חדש שסקר מעל 50,000 נשאי HIV מצא כי בקרב נשאי HIV המקבלים טיפול ART, זיהום כרוני מקביל בהפטיטיס B והפטיטיס C קשור עם סיכון מוגבר ללימפומה שאינה הודג'קין

לימפומה שאינה הודג'קין היא המצב מגדיר איידס הכי נפוץ בעידן של טיפול אנטירטרוויראלי (ART, Antiretroviral). האם זיהום בהפטיטיס B והפטיטיס C מעודד לימפומה שאינה הודג'קין בקרב נשאי HIV אינו ברור.

מחקר חדש בדק האם זיהום כרוני בהפטיטיס B או C קשורים עם היארעות מוגברת של לימפומה שאינה הודג'קין בקרב נשאי HIV.

המחקר הינו מחקר עוקבה שכלל 18 מתוך 33 עוקבות מה-COHERE (Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe). במחקר נכללו מטופלים נשאי HIV עם מידע בנוגע למדידות HBV surface antigen ו-HCV RNA בר זיהוי או מבחן נוגדנים חיובי להפטיטיס C אם תוצאות HCV RNA אינן ידועות.

על ידי מודלי Cox תלויי זמן הוערך הסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין בקרב מטופלים שלא קיבלו טיפול ובקרב מטופלים תחת טיפול ART.

סך הכל 52,479 מטופלים נאיביים לטיפול [1,339 (2.6%) עם זיהום כרוני בהפטיטיס B ו-7,506 (14.3%) עם זיהום כרוני בהפטיטיס C] נכללו במחקר, מתוכם 40,219 (77%) התחילו מאוחר יותר טיפול ART. זמן המעקב החציוני היה 13 חודשים למטופלים נאיביים לטיפול ו-50 חודשים למטופלים תחת טיפול ART. סך הכל 252 מטופלים נאיביים לטיפול ו-310 מטופלים שקיבלו טיפול פיתחו לימפומה שאינה הודג'קין, עם שיעור היארעות של 219 ו-168 מקרים ל-100,000 שנות אדם, בהתאמה. ה-Hazard ratio ללימפומה שאינה הודג'קין עם זיהום בהפטיטיס B והפטיטיס C היה 1.33 (95%CI 0.69 – 2.56) ו-0.67 (95%CI 0.40 – 1.12), בהתאמה, בקרב מטופלים נאיביים לטיפול ו-1.74 (95%CI 1.08 – 2.82) ו-1.73 (95%CI 1.21 – 2.46), בהתאמה, בקרב מטופלים תחת טיפול.

מגבלת המחקר העיקרית הייתה שמטופלים רבים נאיביים לטיפול התחילו מאוחר יותר טיפול ART, מה שהגביל את בדיקת הקשר בין זיהום בהפטיטיס B והפטיטיס C עם לימפומה שאינה הודג'קין בקרב מטופלים אלו.

מסקנת החוקרים הייתה כי בקרב נשאי HIV המקבלים טיפול ART, זיהום כרוני מקביל בהפטיטיס B והפטיטיס C קשור עם סיכון מוגבר ללימפומה שאינה הודג'קין.

מקור:

Wang Q, De Luca A, Smith C, Zangerle R, Sambatakou H, Bonnet F, et al. Chronic Hepatitis B and C Virus Infection and Risk for Non-Hodgkin Lymphoma in HIV-Infected Patients: A Cohort Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 18 October 2016] doi: 10.7326/M16-0240
http://annals.org/aim/article/2569661/chronic-hepatitis-b-c-virus-infection-risk-non-hodgkin-lymphoma

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  איידס,  הפטיטיס C,  הפטיטיס B,  לימפומה שאינה הודג'קין,  לימפומה
תגובות