מחקרים

עליונות לזרוע ארביטוקס + פולפירי בתגובה לטיפול במונחים של התכווצות מוקדמת ועומק התגובה אשר שיקפו יתרון בהשרדות כוללת

ניתוח פוסט הוק של FIRE-3 מספק כיוון חדש הקושר בין מדדים חלופיים לתגובה לשרידות הכוללת (overall survival) המשופרת של חולי סרטן מעי גס מפושט שטופלו בשילוב פולפירי-סטוקסימאב

הניסוי הקליני FIRE-3 ערך השוואה בין טיפול כימותרפי עם פולפירי ((fluorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) בשילוב עם סטוקסימאב (Cetuximab/ Erbitux/Merck) או בבווסיזומאב (Avastin/Bevacizumab/Roche) כקו ראשון בסרטן מעי גס מפושט ללא מוטציה באקסון 2 של האונקוגן (KRAS (exon 2 wild-type. במסגרת המחקר נותחו בנוסף גם נתונים של קבוצת חולים עם גידולים ללא מוטציות גם בגנים RAS אחרים (KRAS ו NRAS זן הבר (wild-type באקסונים 2-4)).

במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת The Lancet Oncology הובאו התוצאות הקליניות של טיפול בתת קבוצה זו. בנוסף נערכה סקירה מרוכזת של בדיקות הדימות בנסיון לבודד מדדים וסמנים חדשים של דינמיקת הגידול ותגובה לטיפול כדי להבין כיצד השילוב של פולפירי-סטוקסימאב הצליח להאריך את השרידות הכוללת של החולים על אף שלא נצפו הבדלים  בשיעורי התגובה האובייקטיבית לפי הערכת החוקר או בשרידות ללא התקדמות המחלה (Progression-free (survival.

נקודת הסיום הראשית של FIRE-3 הוגדרה כשיעור החולים שהשיגו תגובה אובייקטיבית לטיפול על סמך האומדן הקליני RECIST 1.0 (intention to treat population). בהמשך בוצע ניתוח פוסט הוק של תוצאות הניסוי עם סקירה מרוכזת של הדמיות CT כדי להעריך את שיעורי התגובה האובייקטיבית על פי RECIST 1.1, את מידת ההתכווצות המוקדמת של הגידול,  עומק התגובה, משך התגובה ופרק הזמן עד התגובה בתת הקבוצה של חולי סרטן מעי גס ללא מוטציות בגן ה RASי(RAS wild-type).

מסיכום התוצאות עולה כי בתת הקבוצה של 400 חולים עם סרטן מעי גס מפושט ללא מוטציות בגן ה RASי(RAS wild-type), השרידות הכוללת החציונית הייתה ארוכה יותר בזרוע פולפירי-סטוקסימאב בהשוואה לזרוע פולפירי-בווסיזומאב (33.1 חודשים (95% רווח בר סמך 24.5-39.4) לעומת 25 חודשים (23-28.1), יחס סיכון 0.70 (0.54-0.90), P=0.0059), זאת למרות ששיעורי התגובה האובייקטיבית על סמך הערכת החוקרים ושיעורי השרידות ללא התקדמות המחלה היו דומים בשתי זרועות הניסוי. סקירה של בדיקות CT של 330 חולים הצביעה על יתרונות טיפול בפולפירי-סטוקסימאב לעומת פולפירי-בווסיזומאב בקרב חולים עם גידולים בעלי פרופיל אונקוגנטי extended RAS wild-type במספר מדדים: 113 מ 157 חולים בזרוע פולפירי-סטוקסימאב השיגו תגובה אובייקטיבית לטיפול (72%) על פי RECICT 1.1 לעומת 97 מ 173 (56.1%), P=0.0029, התכווצות מוקדמת של נפח הממאירות נרשמה בקרב 107 מ 157 חולים בזרוע פולפירי-סטוקסימאב (68.2%) לעומת 85 מ 173 חולים בזרוע פולפירי-בווסיזומאב (49.1%), P=0.0005, ולבסוף עומק התגובה החציוני עמד על 48.9% לעומת 32.3% לטובת החולים בזרוע פולפירי-סטוקסימאב, P<0.0001. לא ניצפו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במשך התגובה לטיפול או פרק הזמן עד התגובה.

בסיכום החוקרים מציינים כי הניתוח הנוכחי של מחקר FIRE-3 מסמן מדדים קליניים נוספים, וקרוב לוודאי מדויקים יותר, הקושרים בין תגובה לטיפול לשרידות הכוללת של חולי סרטן מעי גס מפושט.

נמצאה עליונות בתגובה לטיפול במונחים של התכווצות מוקדמת של נפח הגידול ועומק התגובה אשר שיקפו יתרון בשרידות הכוללת של חולים בזרוע פולפירי-סטוקסימאב לעומת פולפירי בווסיזומאב בקרב חולי סרטן מעי גס מפושט ללא מוטציות באונקוגן (RAS (extended RAS wild-type.

מקור:

FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab for metastatic colorectal cancer (FIRE-3): a post-hoc analysis of tumour dynamics in the final RAS wild-type subgroup of this randomised open-label phase 3 trial
Stintzing, Sebastian et al.
The Lancet Oncology
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30269-8/abstract

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ארביטוקס,  מעכבי EGFR,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות המחלה,  FOLFIRI,  סטוקסימאב,  Cetuximab,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
תגובות