מחקרים 19.07.2016

האם ניתן להסתפק בבדיקת דם סמוי בצואה אחת לחמש שנים?

במודל מתמטי הנסמך על תוצאות סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בדנמרק עולה כי ניתן לבצע בדיקות רגישות לדם סמוי בצואה (FIT) אחת ל 5 שנים תוך שמירה על יעילות

shutterstock) Occult blood)

התדירות המומלצת של בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס המבוססת על תבחין רגיש לדם סמוי בצואה (FIT - Fecal Immunochemical Test) היא אחת לשנתיים. חוקרים מגרמניה והולנד ביקשו לבדוק האם ניתן להסתפק במרווחי זמן ארוכים יותר בין הבדיקות תוך שימוש בסף אבחוני נמוך יותר. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת GUT.

החוקרים ניתחו תוצאות של 4,523 מטופלים מדנמרק (בני 50-74) שהשתתפו בסבב אחד של סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס המבוסס על FIT, מהם 3,427 השתתפו בסבב נוסף שנה עד שלוש שנים מאוחר יותר. המעקב אחר הנחקרים נמשך כשנתיים לתום הסבב השני. בשני סבבי הסקר סף האבחון עמד על 50 נ"ג למ"ל (ערך המשקף ריכוז של 10µgHb/g בצואה). החוקרים חישבו את השיעור המצטבר של בדיקות חיוביות ואת מספר הנבדקים שאצלם התגלו אדנומות מתקדמות או סרטן מעי הגס בשלביו המוקדמים בשני סבבי הסקר. התוצאות הושוו לתוצאות של מודל היפותטי חלופי בו הסף לבדיקה חיובית הופחת והסבב השני של הבדיקה בוטל.

בתרחיש השגרתי, קרי שתי בדיקות דם סמוי במרווח של שנתיים, השיעור המצטבר של בדיקות חיוביות עמד על 13%, התגלו 180 נגעים טרום ממאירים ו 26 נגעים ממאירים בעוקבת המחקר. בתרחיש החלופי הורדה של סף הגילוי ל 11 נ"ג/מ"ל של HB בצואה וביטול הבדיקה השניה תורגמו לשיעור הבדיקות החיוביות של 18%, 180 נגעים טרום ממאירים ו 22-27 נגעים ממאירים. מתיחת הסף בקו ה 22 נ"ג/מ"ל שיקפה שיעור מצטבר של בדיקות חיובית של 13%, גילוי של 162 אדנומות ו 22-26 שאתות המעי הגס.

לסיכום, החוקרים סבורים כי ניתן להרחיב את המרווח בין בדיקות הסקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס המבוססות על תבחין FIT לדם סמוי בצואה ל 5 שנים מבלי לפגוע מהותית ביעילות תכנית הסקירה. מובן שהערכה נכונה מחייבת התייחסות גם למדדי הבטיחות כגון מספר האנשים הנדרשים להיסקר, שיעור התוצאות החיוביות הכוזבות והעלויות הנלוות להגדלת נפח בדיקות המעקב.

מקור:

Immunochemical faecal occult blood testing to screen for colorectal cancer: can the screening interval be extended?
Ulrike Haug, Esmée J Grobbee, Iris Lansdorp-Vogelaar, Manon C W Spaander, Ernst J Kuipers
Gut gutjnl-2015-310102Published Online First: 22 March 2016 doi:10.1136/gutjnl-2015-310102

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דם סמוי בצואה,  בדיקות סקר,  גילוי מוקדם,  סרטן המעי הגס
תגובות